Vazelina på hjemmebane

Drøyt 1400 kom for å høre Vazelina på 2830 Sommerfestivalen lørdag