Gå til sidens hovedinnhold

Vask henda, og puss tenna!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskommune er bekymret for pandemiens innvirkning på befolkningens tannhelse. I tillegg til kortere vei til godteskapet, kan sosial isolasjon og mye hjemmetid medføre at voldsutsatte grupper, som ellers blir plukket opp av tannhelsetjenesten, lider ytterligere.

Sosial isolasjon, hjemmeskole og endrede hverdagsrutiner kan gå hardt utover tannhelsa di. I lang tid har vi kunnet skryte av å ha Norges beste tannhelse hos barn og unge her i Innlandet, men med den pågående pandemien er vi bekymret for hvordan den påvirker tannhelsetjenesten.

Flere pasienter forteller at de slurver med tannpuss hvis de ikke skal på skole eller jobb. Gode matrutiner svekkes, og det er lett å søke trøst i et glass med brus eller godteri på hjemmekontoret. Veien til kjøleskapet og godteskapet er kort når man tilbringer store deler av døgnet innenfor husets fire vegger.

Det er heller ikke godt å si hva langtidsvirkningene av sosial distanse mellom familie, venner og kollegaer vil være. I et folkehelseperspektiv er det ikke umulig å tenke seg at en slik krise og stressituasjon påvirker både vår fysiske og psykiske helse negativt. Som helsepersonell ønsker vi å delta i arbeidet med å belyse de negative bivirkningene av pandemien, slik at vi i framtiden kan være best mulig rustet for å redusere disse. Ikke bare for tannhelsens skyld, men også for folkehelsen vår.

Likevel er ikke dårligere tannstell og uheldige kostvaner den eneste bekymringen. Som tannhelsepersonell er vi nå urolige for de mer alvorlige konsekvensene pandemien medfører:

Barn som er utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep er et av våre fokusområder. Forskning viser at ca. 3/4 av vold som utøves hos utsatte barn foregår i hode-halsregionen. Når barnet sitter i stolen for tannbehandling har vi mulighet til å undersøke både i og utenfor munnen, med godt lys. Vi får også sett samspillet mellom barnet og den som følger til behandlingen.

Tannhelsepersonell er ellers i en unik posisjon for å oppdage overgrep, og ikke minst aktivt forebygge at barn og unge fortsetter å rammes. Tannhelsetjenesten i Innlandet har også samarbeidsavtaler og regelmessige møter med barnevernstjenesten. Dette har tidligere vært en viktig arena med regelmessige treffpunkt for å øke de ansattes kompetanse innenfor feltet, men som nå dessverre har blitt utsatt inntil videre.

Tannklinikkene var stengt ti uker våren 2020, og vi opplever nå et enormt etterslep og lengre tid mellom hver gang pasienten blir kalt inn til undersøkelse. Samtidig så vet vi at sosial isolasjon og mye hjemmetid kan provosere fram konflikter og vold i hjemmet, hvor barn og unge vil lide.

Vi er bekymret over svekkelsen pandemien legger på tannhelsetjenesten. Det er selvfølgelig viktig med gode kostholdsvaner og riktig tannstell for folkehelsen, men viktigst av alt er det å passe på dem som behøver oss mest. At viktige samarbeidsmøter på tvers av instanser bortfaller, sammen med svekket arena for avdekking og forebygging, gjør at sårbare grupper blir enda mer utsatt.

Vi har et felles ansvar for ta vare på hverandre i en ekstra utfordrende tid, men også oss selv. Vi i tannhelsetjenesten ønsker derfor å minne dere alle på at det ikke bare er viktig å vaske henda, men også pusse tenna!

Kommentarer til denne saken