(Gudbrandsdølen Dagningen)

Det blir nattarbeid og endret kjøremønster flere steder allerede fra natt til onsdag.

Det blir omkjøring for E6-trafikken mellom Økelsrud og Moelv natt til onsdag for å rive en bru over E6, og sør for Brumunddal blir det manuell dirigering for å legge E6-trafikken over på den midlertidige brua over jernbanen ved Tjernli. Arbeidene ved Tjernli starter allerede kl. 18.00 tirsdag ettermiddag, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet, i en pressemelding.

Det blir også nattarbeider på Midtstranda og i Åkerkrysset ved Hamar.

Nattarbeid for å unngå kø

Arbeidene blir utført på kveld og natt, for å redusere ulempene for trafikantene.

– I disse tilfellene er nattarbeid den beste løsningen for å unngå køer, samtidig som vi ivaretar sikkerheten for alle parter. Det kan bli noe støy i forbindelse med enkelte av arbeidene som skal utføres, sier Moshagen.

Alt nattarbeidet skal være avsluttet før morgenrushet.