Mellom 11 og 13 blir det full stans i togtrafikken på Østlandet. Gjøvikbanen er blant de berørte strekningene.

Tog som er underveis vil stoppe på nærmeste stasjon innen kl. 11:00 og stå stille frem til streiken er over.

– Som følge av streiken blir det dessverre forsinkelser og innstilte avganger også i en periode etter at streiken er avsluttet. Vi gjør vårt beste for å få alle tog tilbake i vanlig trafikk så fort som mulig, opplyser Vy på sine nettsider

Politisk streik

Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund går til politisk streik.

– Regjeringen løper fra løftene sine i Hurdalsplattformen. I stedet for å samle jernbanen, videreføres høyresidens jernbanepolitikk med enda mer oppsplitting. Nå står Østlandet for tur, skriver de i en pressemelding.

Mens streiken pågår arrangeres et tormøte utenfor Oslo S.

– Vi er vitne til at oppsplittingen av togtrafikken videreføres i Østlandsområdet, til tross for at vi i hele valgkampen, og i etterkant av stortingsvalget har snakket om viktigheten av at jernbanen styres og organiseres som en helhet. Det er tunge innsatsfaktorer som tog og personell i kombinasjon med en kjøreveg som sikrer forutsigbarhet og punktlige tog som igjen sikrer et godt togtilbud, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF).

Etterlyser transportsystem

De mener en oppsplitting hindrer fleksibiliteten. De etterlyser nå et helhetlig transportsystem som er basert på samordning og gode robuste løsninger.

– Miljøfortrinnet til toget som transportmiddel må utnyttes og utvikles. Vi etterlyser regjeringens visjon for satsning på jernbanen framover. Hvordan skal toget vinne terreng når det legges opp til en intern konkurranse mellom selskapene og i tillegg en enda hardere konkurranse mellom underleverandørene som står for renhold og vedlikehold, sier Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund (NJF).

Haster

– Oppdeling av togproduksjonen i og rundt Oslo er ingen god ide. De ansattes organisasjoner føler seg ført bak lyset. Hvem kunne gjette at trua på markedskreftenes fortreffelighet har et så solid fundament i departementer og direktorater, sier Jane Brekkhus Sæthre.

De streikende partene mener at regjeringen må vise at de ønsker å gjennomføre i henhold til løftene i Hurdalsplattformen. DE mener det haster.

– Vi krever at regjeringen jobber for en samlet jernbane, ikke en stykkevis og delt som gjør det vanskeligere for toget å bli klimavinner. Derfor går vi til politisk streik. Denne streiken handler om at hele dette sirkuset med oppsplitting, konkurranseutsetting og privatisering må stanses, og at Norge skal få en effektiv jernbane til det beste for passasjerene og de ansatte, sier Rolf Ringdal.