Gå til sidens hovedinnhold

Våre nye borgere

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mange lokalsamfunn i bygde-Norge sliter med å opprettholde antall innbyggere. Senterkvinnene ønsker at Norge tar hensyn til dette. Det er videre viktig at vi svarer positivt på FNs anmodning om å motta flere kvoteflyktninger, og at også distriktskommuner får nyte godt av det. I tillegg er det både klokt og nødvendig at kommunene blir mer bevisste på å ivareta kravet om god integrering og langsiktig bosetting.

Videre vil Senterkvinnene protestere mot utsendelse av flyktninger som plutselig blir revet opp fra det livet de har etablert i her. Engasjement fra støttegrupper over hele landet i forskjellige utvisningssaker, viser fortvilelse både hos dem som utvises og lokalsamfunnet. Norges praksis er ikke slik vi ønsker at mennesker i landet vårt skal behandles. Vi har sett at det ikke tas hensyn til barns forhistorie og framtid, og at mennesker som har satt sin ære i å være pålitelige og troverdige i landet vårt - blir beskyldt for løgn

Det viser seg at UNE (Utlendingsnemnda) – som er klageinstans for beslutninger fattet i UDI, har etablert en praksis hvor innvandringsregulerende hensyn ofte går foran intensjonene i Flyktning- og Barnekonvensjonen.

FN redegjorde overfor Høyesterett i forbindelse med såkalte den Farida-saken (andre gangs behandling). FNs redegjørelse (4.12.20) viste at korrekt tolkning ikke er i samsvar med UNEs praksis i opphørssaker/utsendelsessaker. Høyesterett var uenig i FNs tolkning og UNE vant faktisk i Høyesterett! Vi ber om at Norges praksis i tilbakekall av flyktningstatus bringes i samsvar med redegjørelsen fra FN om forståelse av Flyktningkonvensjon.

Senterkvinnene forventer at Norge følger opp folkeretten og menneskerettighetene i henhold til internasjonale avtaler og konvensjoner. Vi må ivareta våre internasjonale forpliktelser – Norge har et ekstra ansvar nå når vi er på plass i FNs sikkerhetsråd.

Kommentarer til denne saken