Kina og India er i ferd med å bygger flere hundre nye kraftverk basert på kull for å gi befolkningen billig kraft. Det er bra. Den livgivende gassen CO₂ som har en helt minimal betydning for klima, men er mat for skog og plante,r skaper ingen problemer. Det var rundt 3 grader varmere rundt vikingtiden på 900 til 1100 tallet, og det var veldig får vikinger som kjørte diesel bil. MDG er preget av den nye klimareligionen til IPCC (FNs klimapanel) og profeten Al Gore som er blitt styrtrik på å predike elendigheten. De klimareligiøse er lurt trill rundt etter oppskriften i Keiserens Nye Klær.