Gå til sidens hovedinnhold

Vår tids viktigste kamp løser vi sammen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Klima er i endring, dette gir oss store utfordringer. Økt global temperatur vil påvirke oss alle, skape ekstrem vær.

Arbeiderpartiet vil løse å vår viktigste utfordring gjennom å sikre fordelingen av ressursene i rettferdig i samfunnet.

Når vi skal gjør store endringer må vi ikke ramme de som har minst fra før. For Arbeiderpartiet er det viktig at løsningene ikke fører til større forskjeller. Mulighetene vi har må fordeles rettferdig, uavhengig av økonomi og bosted.

Vi ønsker å skape vekst basert på fornybare produkter og produksjon. Vi skal kutte utslipp av fossil energi samtidig sørge for arbeidsplasser og rettferdig fordeling.

Stats budsjetter i 2021 blir viktig for å nå klimamålene. Alle tiltak i budsjettet bør ha et klimabudsjett. Det har vi gått inn for lokalt, dette skal vi også ha nasjonalt. Slik kan vi skape framtidens arbeidsplasser på en bærekraftig måte.

Å bidra til at gammel å ny industri blir bærekraftig vill sikrer høy tillit, en sterk velferdsstat og fordelingspolitikk.

Ønsker du og være med på og løse klimakampen på en rettferdig måte stem Arbeiderpartiet i høst.

Kommentarer til denne saken