Gå til sidens hovedinnhold

Vår elektriske fremtid

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fremtiden er elektrisk, sier sivilingeniør Jørgen Erik Galtestad i Elbilforeningen, i to artikler i avisen. Problemet med det, er at den fremtiden er vi ikke inne i. Eller for å være mer presis. Problemet er at det vil gå veldig mange tiår før verden kanskje kan komme inn i den fullelektrifiserte fremtiden.

For verden sett under ett, utgjør fossilandelen to tredeler av totall strømproduksjon. Men strømforsyningens bruk av fossile brensler er bare en del av verdens totale bruk av fossilenergi. Statkraft har i sitt Lavutslippsscenario 2019 gjennomført en beregning av hvor mye ny strøm som må til for å erstatte det aller meste av vårt forbruk av fossile brensler. De har kommet fram til at for å nå det nesten fullelektrifiserte samfunn, med bare gass igjen som fossilt brennstoff, vil det kreves en dobling av verdens strømproduksjonen. Statkraft mener videre at det må til en storstilt utbygging, spesielt av solkraft og vindkraft. Ettersom atom- og fornybarkraft utgjør bare en tredel av dagens strømproduksjon, betyr Statkrafts beregninger at verden må skaffe fem ganger mer fornybarstrøm, enn summen av den mengde fornybarstrøm og atomkraft verden produserer i dag.

Å bygge ut så store mengder ny sol- og vindkraft er i seg sjøl ganske ambisiøst. Det ligger også åpenbart svært betydelige areal- og miljøkonflikter i det. Med den tiden vi har til rådighet blir det hele enda mye mer ambisiøst. FNs klimapanel sier at for å kunne nå holde verdens oppvarming under 1,5 grader, må klimagassutslippene reduseres med 40 prosent i løpet av 10 år. De resterende 60 prosentene bør være borte i løpet av de neste 20 årene.

Status er at verdens produksjon av kullkraft øker raskere enn produksjonen av ny fornybarstrøm. Ingen har konkrete planer om den voldsomme økningen i utbygging av ny solkraft og vindkraft som Statkraft mener er nødvendig. Svært få vil bygge ut mer atomkraft.

Vi velger å lulle oss inn i fantasifulle forestillinger om at det er bare å bruke mer strøm. For bruker vi mer strøm, så vil den strømmen være uten klimagassutslipp. Ifølge det energifantastene sier. Ja, i Norge yter staten mer i tilskudd jo mer strøm elbiler bruker! Det å bruke mye mer strøm samtidig med at mengde fossilstrøm skal reduseres til null, er visstnok problemfritt, ifølge de mest fantasifulle.

Største problemet med troen på at ny teknologi og meget rask utbygging av ny fornybarstrøm skal redde oss fra klimakatastrofen, er imidlertid at da slipper vi å ta tak i det unevnelige. At vi må se grundig på vår egen energibruk. Fornybar elektrisk strøm er i dag ekstrem mangelvare i verden, og vil være det i all overskuelig framtid. Sol- og vindkraft er heller ikke noen Sareptas krukke det kan øses uendelige med elektrisk strøm fra. Det er påtrengende nødvendig å begynne å prioritere hvordan vi skal bruke den ytterst sparsomme ressursen som fornybar energi i virkeligheten er. Derfor nevner jeg noen få eksempler på tiltak:

* Nedlegge forbud mot å selge personbiler til privat bruk som bruker over 0,5 l drivstoff per mil, med beskjed om at i løpet av 3 år økes kravet til maks 90 g CO2 per kilometer.

* Innstille all elektrifisering av transport inntil verden har skiftet ut fossilkraften i eksisterende strømforsyning.

* Senke fartsgrenser på veier, sette maks fartsgrenser på vann.

* Nedlegge forbud mot all lek med energi til lands, vanns, og i luften.

* Forby feriereiser med fly og cruiseskip.

* Øke klimaavgifter på all bruk av energi.

Alle de tiltakene jeg nevner ovenfor er gode klimatiltak. Men noen av dem griper også dypt inn i den levemåten vi har tiltatt oss de siste tiårene. Spørsmålet er om vi er villige til å gjøre noe med vårt forbruk av energi og ting for at våre etterkommere også skal kunne leve og bo i en noenlunde strukturert og trygg verden. Eller om vi bare skal fortsette å trå hardt på forbruksgassen for raskest mulig å komme til klimastupet, med de konsekvensene det har.

Kommentarer til denne saken