Fylkesvaraordfører Aud Hove (Sp) bagatelliserer kostnaden ved å splitte Innlandet i sitt innlegg i Oppland Arbeiderblad 14. januar, og slenger ut en påstand om at prisen blir 30 millioner. Tror hun på dette selv? Tror Senterpartiet på dette? At en splittelse er nesten gratis? Er det overhodet noen som tror på det?

Senterpartiet og Rødt er hovedarkitektene bak folkeavstemningen vi nå skal ha, men har ikke ønsket å utrede konsekvensene av sin egen beslutning. Det er synd. Økonomien viktig. Velgerne bør få et realistisk bilde av hva selve splittelsen koster og får av konsekvenser, men også prisen for etableringen av to nye fylkeskommuner – og prisen for å drifte dem de nærmeste årene.

Hove spør hvor fylkeskommunedirektøren og hans stab får kostnaden på 100 millioner fra, som om det var tatt fra løse lufta. Unnskyld meg – dette blir useriøst. Hvor får du selv 30 millioner kroner fra, Aud Hove? Det er helt sikkert at prisen for å splitte Innlandet og opprette to nye fylkeskommuner blir mer enn 30 millioner. Mye mer. At staten bare vil dekke deler av regninga for selve oppdelinga, er også sikkert.

I tillegg til kostnaden med selve splittingen og etablering av nye fylkeskommuner, kommer de årlige ekstrakostnadene på 60 millioner som fylkeskommunedirektøren og staben hans har regnet ut at det vil koste å drifte to fylkesadministrasjoner med to sett politikere i stedet for en. Ingen nasjonale politikere, selv ikke Slagsvold Vedum, har gitt noen løfter om å ta denne regninga. Husk også at hver krone staten bidrar med, er fellesskapets penger – som kunne vært brukt innenfor utdanning, helsevesen eller til å utjevne forskjeller mellom folk.

Når NHO er så tydelig mot splitting, kan vi gå ut fra at dette er negativt for bedriftene våre. Og når Fagforbundet på vegne av sine medlemmer som jobber i fylkeskommunen har samme syn, blir det neppe bedre for arbeidstakerne heller. Og når vi vet at en rekke aktører innen frivillighet, pasientorganisasjoner, idrett, kultur, næringsliv, fagbevegelse og forvaltning har tilpasset seg det nye fylket – da vet vi at de også vil påføres mye ekstraarbeid, mye kostnader og mye omorganisering hvis fylket skal splittes opp igjen.

La oss være ærlige overfor dem: en splitting vil koste mye for oss alle.

Viken har regnet på dette. Der blir fylkeskommunens kostnader mellom 310 og 440 millioner ved en splitting. Da ser fylkeskommunedirektørens anslag på 100 millioner for deling av Innlandet nøkternt ut. Og Hoves tall-lek fremstår som en garanti for enorm budsjettsprekk.

Splitting, etablering av to nye fylkeskommuner og merkostnaden ved drift vil koste rundt 700 millioner kroner de neste ti årene. Den regninga må skoleelevene, busspassasjerer og folk med dårlige tenner i Innlandet betale i form av kutt i tjenestene. Helt vanlige folk som bor og lever i Oppland og Hedmark og som trenger fylkesveier, tannklinikker, bussruter, næringsutviklingsmidler eller kulturaktiviteter må være forberedt på kutt. Det finnes ingen andre steder å hente disse pengene enn ved å kutte i tjenestene. Hvorfor kan ikke Senterpartiet, Rødt og de andre tilhengerne av splitting være ærlige på dette?