Væpnet politi på Grua etter softgun-skyting i hage