Våpensmia og kommunen bytter eiendom

Kommunen sikrer seg eiendom i sentrum og den lokale bedriften flytter ut til industrifeltet.