– Vanskelig å se hvor vi skal servere skolematen

«Alle» er positive til at elevene i grunnskolen skal få skolemat. Hvordan det skal gjøres er mer utfordrende, siden det mangler kantiner og egnede fasiliteter på de fleste skolene.