Fylkesmannen vil ikke ha vannscootere nær land

Laster avstemning...

Fylkesmannen i Oppland protesterer mot nytt forslag.

DEL
<div id='netboard-1'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('netboard-1'); }); </script> </div>

SUPERTILBUD: Alt digitalt innhold i OA til kun 5 kroner for 5 uker!

Klima- og miljødepartementet anbefaler at dagens vannscooterforskrift opphøres. Det vil innebære at fri kjøring langs land tillates. I dag er det forbudsbelter ut til 500 meter fra land i ferskvann og 400 meter fra land i sjø.

Forslaget er sendt til høring, og Fylkesmannen i Oppland har uttalt seg. Fylkesmannen mener kjøring nær land vil forringe friluftslivsopplevelsen for mange mennesker.

– I tillegg vil det forstyrre fuglelivet. Fylkesmannen mener derfor ulempene med å åpne for vannscooter nær land er større enn fordelene, heter det i en nyhetsmelding fra embetet, som også tror det blir flere ulykker om forskriften oppheves.

Dersom man ønsker å åpne for mer bruk av vannscooter enn i dag, mener Fylkesmannen det kan være et alternativ å la kommunene tillate kjøring i avgrensede områder innenfor forbudsbeltene.

Artikkeltags