Kommunen opplyser at det er fare for at vannet er forurenset etter ledningsbrudd på vannledning.

«Det ble i går 04.09.2019 tatt vannprøver i ledningsstrekket som var berørt av ledningsbruddet 03.09.2019. Det er mottatt et foreløpig svar fra laboratoriet som utfører analysene. Det er for tidlig å friskmelde drikkevannet, fordi alle analyser ikke er fullført. Straks svarene på disse analysene foreligger, vil det bli gitt ny melding. Dette skjer i løpet fredag 06.09.2019. Fram til ny beskjed foreligger må vann til drikke og matlaging fortsatt kokes», opplyser kommunen.