Etter tidenes tørkesommer er mange brønner nesten tomme for vann. Nå som vi går mot mer normale tilstander med mer nedbør, er det viktig å være klar over at mye regn på hardpakket og uttørket jord kan føre til dårligere kvalitet på drikkevannet fra brønnen i en periode, skriver Mattilsynet på matportalen.no.

Mattilsynet anbefaler alle å ta en titt ned i brønnen og sjekke at det ikke ligger noen døde smådyr, dyreavføring eller annet og flyter i drikkevannet.

Sjekk også om vannet ser grumsete ut og om det er avvikende lukt på vannet. Ved mistanke om at vannet i brønnen er forurenset, oppfordres man til å sende inn vannprøve til et laboratorium for analyse.

Brønneiere kan også ta direkte kontakt med Mattilsynet på telefon.