(Hadeland)

Dette er status etter at det fredag ble avdekket at det er koliforme bakterier i drikkevannet på Granavollen/Gransbråten-området. Samtlige husstander og institusjoner skal ha fått melding om dette fra Gran kommune. Rådet er at vannet kokes i minst fem minutter før det brukes som drikkevann.

Morten Pettersen i Gran kommune opplyser at bakteriene ble funnet i forbindelse med en rutinekontroll av vannet på Sanne skole før helgen.

Fredag og lørdag ble det tatt nye prøver, og også disse viste innhold av bakterien. Før helgen ble det målt tre enheter per 100 ml, lørdag var det nede på to enheter i prøven som ble tatt.

– Nivået er veldig lavt, men i samarbeid med Mattilsynet har vi konkludert med at det er riktig å varsle abonnentene, og bedt dem ta forholdsregler, sier Pettersen til Hadeland.

Koliforme bakterier

KOLIFORME BAKTERIER
*Grenseverdi: <1 /100ml prøve
Det skal ikke påvises koliforme bakterier i drikkevann.

Koliforme bakterier kan stamme fra tarminnhold, men kan også forekomme i råtnende plantemateriale, dvs. naturlige jordbakterier.

Disse bakteriene overlever noe lenger i naturen enn E.coli.

Dersom det er mistanke om at kilden til forurensning kan være tarminnhold fra dyr eller mennesker, må vannet varmes opp til kokepunktet eller desinfiseres på annen måte før bruk. Rensing av brønn kan også være aktuelt.

Kilde: drikkevannsforskriften

 

Beskjed er sendt ut via SMS.

– Hva er årsaken til dette?

– Det vet vi ikke. Vi har ikke hatt tilsvarende tidligere. Vi har fått melding om brunt vann hos enkelte abonnenter, uten at vi har funnet ut hvorfor. Det kan være at vannforbruket har vært veldig høyt, og at det er  løsnet møkk fra rørene, sier Pettersen.

Vannet på Granavollen kommer fra det interkommunale vannverket, og pumpes opp til Granavollen. Det skal ikke være utslag på prøver tatt andre steder i kommunen.

Mandag ble det tatt nye prøver. Disse er sendt til Mjøslab, som vil ha analyser klare tirsdag formiddag. Da vil abonnenter få beskjed om vannet er friskmeldt.