«Det æ berre å byne å søke visum om Vangsjeldingadn får gjønnomslag, og oppretta staten «Det forente Vangs emirat». Alle innbyggjara må sannsynlevis avlegge ed om evig truskap til landet, men det har nok kji nokon som bur i Vang problem med.»

Avsnittet over er hentet fra årets russeavis, Bjørnebrygg. Et lite skråblikk på hvordan resten av Valdres ser på oss. Og ja, vi er stolte av å være Vangsgjeldinger, og vi vil styre oss selv.

Men sammenslåingsspøkelset lurer i det fjerne. Monica Mæland har på nytt begynt å rasle med sablene.

Vang Senterparti skal kjempe med nebb og klør for at Vang skal være en egen kommune også om 40 år. Den kampen kjempes ikke av seg selv. Vi må allerede nå begynne å ta grep som gjør at Vang er rustet for fremtiden, og at vi er en levedyktig kommune både økonomisk og demografisk.

Dette er noe av det vi må gjøre:

* I løpet av to år, klare å balansere budsjettene uten kraftpenger.

* Bruke kraftpengene til to ting:

- Nødvendige investeringer i infrastruktur som gir meravkastning, eksempelvis utbygging av kommunalt vann og kloakk.

- Bygge opp et næringsfond som skal gi målretta støtte til nye og eksisterende bedrifter som ønsker utvikle/videreutvikle bedriften sin i Vang, herunder også gårdsbruk.

* Føre en aktiv boligpolitikk med formål om utbygging av boliger tilpasset alle alderssegmenter.

* Bevare Innovangsjons rolle som bygdeutviklingsbedrift og fortsette det gode arbeidet med å tiltrekke seg nye innbyggerere og bedrifter, skape sosiale møteplasser og målretta skape blest om Vang.

* Administrasjonens størrelse skal våre tilpassa folketallet, men samtidig være bygd for vekst.

* Vang kommune skal være en innovativ og fremoverlent kommune. Hva innebærer dette?

- Opprette og prioritere et skaparverkstad (makerspace) i Ryfoss.

- Satse tungt på digital kompetanse i skolen.

- Ta i bruk ny teknologi innenfor velferdssektoren der dette er hensiktsmessig.

* Vang skal ta sin plass i det grønne skiftet:

* All den rene konsesjonskraften vår bør brukes til miljøvennlig industri. Eksempelvis plastgjenvinning, foredling av biomasse o.l.

- Minske kommunens bruk av plast.

- Oppmuntre til økt bruk av utmarksbeite og miljøvennlige nyvinninger i landbruket som for eksempel biokull.

Får vi gjennom dette kan Vang, også i fremtiden, fortsatt styres fra Vang.