Valgkampen – tilgjengelig for alle?

Av
DEL

MeningerNå er det valg til kommunestyre og fylkesting. For hørselshemmede kan det være vanskelig å følge med i valgkampen og ta et informert valg i stemmelokalet. Debatter og lokale arrangementer som ikke blir skrivetolket, manglende teleslynge, samt debatter som sendes på lokal-TV uten tekst, bidrar til å utestenge hørselshemmede. Utendørsarrangement er ikke skrivetolket og høyttalersystem mangler teleslynge. Det er et demokratisk problem når en så stor andel av befolkningen holdes delvis utenfor det politiske livet på grunn av sin funksjonshemming.

HLF ønsker et samfunn der alle kan delta. Norge har ratifisert FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Artikkel 29 understreker hørselshemmedes rett til å delta i politisk liv. Norge fikk i år kritikk av CRPD-komiteen for ikke å sikre politisk deltakelse for alle.

HLF Gjøvik og omland krever at kommunene tar på alvor hørselshemmedes likestilte rett til deltakelse i politisk liv. Det må tilbys teleslynge på alle valgkamparrangement der det brukes mikrofon og høyttalere. I tillegg forventer HLF Gjøvik og omland at alle åpne lokale debatter og arrangementer skal skrivetolkes på storskjerm.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags