Den viktigste kampen vi står overfor er klimakampen. Verdens ledere er enige om at bærekraftsmålene skal nås innen 2030, og på nesten alle punktene må tempoet kraftig opp for at komme i mål i tide. Den 29. Juli hadde vi for dette året brukt opp ressurser som svarer til jordkloden vi har, og dette kan vi rett og slett ikke fortsette med. Økende forskjeller innenfor og mellom land er en av de største utfordringene for å nå målene. Dette er en global utfordring, og hva kan vi i Innlandet gjøre med dette?

Oppland Fylke har fått framlagt et klimaregnskap, hvor det viser seg at transport og det private forbruket står for den største delen av utslippene våre. Det private forbruket er vanskelig å styre, så her må der holdningsendringer til. Søppelhåndtering blir i større og større grad gjort om til ressurser, hvor mer og mer gjenvinnes, og norske husholdninger kaster mindre søppel enn i toppåret 2014. I 2018 var der en nedgang på 3,5 prosent i forhold til året før, ifølge NTB. Økningen i forbruket har derimot fortsatt, og det er her vi etter hvert må se en forandring. Livsstilen til mennesker i rike land, som vi jo er, tapper ressurser fra fattige land. Vi må spørre oss selv om det er nødvendig å kjøpe nytt, både klær og ting, er det nødvendig å pusse opp hus eller leilighet, er det nødvendig å fly for å ha en innholdsrik ferie?

Innlandet KrF har en ambisjon om at vi skal bli klimanøytrale innen 2025 – vi vil at utmarksbeite er i bruk av hensyn til det biologiske mangfoldet

– vi vil ha et strengt jordvern for å sikre framtidige generasjoner sjansen til nasjonal matforsyning

– vi vil ha et godt vedlikehold og flomsikring av vassdrag

– vi vil elektrifisere Røros- og Kongsvingerbanen

Jytte Sonne,

1.-kandidat Lillehammer og Innlandet KrF