Ordfører Stian Olafsen og ordførerkandidat Tonje Bergum Jahr er stolte av at Ap har fått til kjøkkenutbygging på Gjestrumfeltet. Vi i Sp mener fortsatt at det er en lite framtidsrettet løsning. Foranledningen til mitt innlegg om saken var de nye opplysningene om at underernæring på sykehjem er et stadig større problem, og at nærkjøkkenprinsippet med matlukt i trivelige lokaler vil være den beste oppskriften for å motvirke dette.

Jeg forstår at Arbeiderpartiet har behov for å forsvare sine vedtak. Derimot er jeg overrasket over at de antyder at Senterpartiet med dette driver en uryddig form for valgkamp. For vår del er dette en del av det politiske regnskapet som skal gjøres opp for inneværende periode. Dette er viktig informasjon for velgerne når de skal gi sin stemme ved valget. Vi politikere må finne oss i å bli vurdert på det vi har ment og gjort, og ikke bare på det vi lover for framtida.

Men jeg kan forsikre om at vi kommer til å ha hovedfokus på det som skal skje i neste periode. Noe av det viktigste for oss er å bedre dialogen og endre arbeidsformen i kommunestyret og andre politiske organer. Som representant har jeg opplevd den som lite dynamisk. Det er viktig å endre på dette gjennom god dialog mellom partiene, sterkere involvering og større åpenhet i saksbehandlingen, og styrket kommunikasjon innad og i forhold til omverdenen.

Vi ønsker kort og godt at den demokratiske prosessen i det nye kommunestyret ikke skal ta slutt så snart kommunestyret er konstituert og ordfører er valgt. Dette vil kreve noe mer enn hvis en bare trenger å forholde seg til sin egen flertallskonstellasjon, men det vil bli mer meningsfylt for for alle kommunestyrets medlemmer, og gi grunnlag for mer samlende og bedre vedtak. Til tross for at vi driver med politikk gjelder fortsatt regelen om at vettet er noenlunde jevnt fordelt.

Sjøl forplikter jeg meg til å tilstrebe en slik arbeidsform hvis jeg skulle bli valgt til ordfører. Det er mulig at Arbeiderpartiet med sin kultur og tradisjon vil se på dette som et risikofylt styringsmessig eksperiment. Men hvis rollene skulle bli byttet om etter valget, tror jeg at også de vil kunne lære å sette pris på det.

For øvrig er det flott at også Arbeiderpartiet framhever bygging av nytt sykehjem som svært viktig i neste periode. Jeg kan forsikre om at Senterpartiet har den samme prioriteringen, og håper at det også gjelder de øvrige partiene. Det gir et godt grunnlag for at vi i fellesskap og gjennom åpne prosesser kan arbeide oss fram til gode løsninger i det viktigste løftet for Vestre Toten kommune i åra framover.