Valgets største «elefant i rommet»: Mjøsbrusykehuset!

Av
DEL

MeningerDet er dørgende stilt i media rundt de sørgelige planene for nedlegging av de fleste sykehus i Hedmark og Oppland! Skroting av seks oppegående og flotte sykehus er kommunevalgets store «elefant i rommet» som ingen tør ta tak i. Det planlagte Mjøssykehuset hører ikke hjemme noe sted – det er bare «lokalisert» et tilfeldig sted, langt av leid, – dyrt, dårlig, med for liten kapasitet- og uten lokalbefolkning.

Det virker som om kommunepolitikere i de to fylkene sitter stille i båten og sier minst mulig om det befolkningen er mest berørt av i fremtiden; – et godt og trygt helsevesen. Er det så at alle ordførere og andre kommunepolitikere i Oppland og Hedmark mener at Helse Sør-Øst og HF Innlandet «vet best» når de går for nedlegging av akuttsykehusene: Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Elverum, Sanderud psykiatriske sykehus, Granheim lungesykehus- og gjør Kongsvinger sykehus til et underbruk av Akershus universitetssykehus?

Alle disse sykehusene har tjent befolkningen i Oppland og Hedmark i 50-100 år og mange er moderniserte, solide, og praktisk tilrettelagt for vanlig akuttmedisin og akuttpsykiatri. Selv om avstanden til sykehus har vært kritisk store – 20-30 mil fra øverst i Skjåk, Valdres, Lesja, Tynset, har de likevel vært våre gode nærsykehus i alle år.

Geografisk midtpunkt for Oppland og Hedmark er Ringebu. I Oppland ligger alle sykehus sør og øst for geografisk midtpunkt. Ved plassering av ett sykehus ved Mjøsbrua blir avstanden til sykehus enda lenger, og det samme gjelder for befolkningen i Hedmark.

Styrene ved HSØ og HF innlandet har forsøkt – med alle tilgjengelige midler – å bryte ned sykehusstrukturen i Innlandet. De har om-lokalisert, omstrukturert, destruert, destabilisert, partert, slaktet og misligholdt sykehusene i Oppland og Hedmark for at de skulle bli så elendige at et nytt Mjøssykehus ville te seg som en stor redning! Styrenes handlinger og planer har trolig også hatt alvorlig innflytelse på befolkning, bosetting og næringsstruktur i de to fylkene, allerede i dag.

I dette «lederarbeidet» ligger mye juks og bedrag med massive årlige inndragning av pasientenes behandlingspenger, nedlegging av pasientsenger og innskrenkning av nødvendig helsepersonell. Alt dette for å kunne bygge et nytt og unødvendig sykehus som ikke noen egentlig vil ha. Det er en stor skam for Helse-Norge.

Angrep på sykehus og sykehusstruktur i Oppland og Hedmark over mange år har vært og er lovstridig i henhold til Helseforetakslovens § 30, saker av vesentlig betydning med vedlegg. Selv om det står at: «Foretaksmøtet i regionalt helseforetak treffer vedtak i saker som antas å være av vesentlig betydning for foretakets virksomhet eller løsningen av fastsatte målsettinger eller oppgaver. --som: 1. Vedtak som kan endre virksomhetens karakter, 2. Vedtak om nedleggelse av sykehus. 3. Omfattende endringer i sykehusstrukturen i helseregionen. 4. Omfattende endringer i tjenestetilbudet. 5. Vedtak om endringer i antallet helseforetak i helseregionen. 6. Vedtak om vesentlige endringer i opptaksområdet for helseforetak. Hvilke saker foretaksmøtet i regionalt helseforetak skal fatte vedtak i etter denne bestemmelsen, kan det fastsettes nærmere bestemmelser om i vedtektene. Saker som nevnt i første og annet ledd skal forelegges departementet av styret i det regionale helseforetaket. »

Direkte forstått punkt 1 og 2, kan virksomheten (= sykehus) forandres (til helseforetak) og sykehus kan nedlegges. Men Vedlegg til Helseforetaksloven sier at store saker som nedleggelse av sykehus skal forelegges Stortinget (Innst.O.nr. 118 2000-2001): «Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, har merket seg at på tross av at ansvar og beslutningsprosesser er delegert så langt i systemet som mulig, så kan ikke saker av vesentlig betydning for å ivareta politiske målsettinger, avgjøres av helseforetaket. Dette innebærer at større saker i praksis går helt til Storting og Regjering.» Dette har ikke skjedd for sykehusene i Innlandet.

Helseforetaksloven ryster selve Grunnloven vår siden den tilsynelatende uten videre kan anvendes som en bulldoser til å endevende samfunn og daglig liv i våre fylker - hvis man ikke tar hensyn til lovens vedlegg. Helse Sør-Øst har benyttet anledningen til å forandre sykehusene i Oppland og Hedmark til helseforetak -uten at saken blir lagt frem for Storting og Regjering! Dette er direkte lovstridig selvtekt!

Jeg ber alle kommunepolitikere og velgere engasjere seg i saken – til høstens valg. Hvor våre nærsykehus skal ligge må ikke skaltes og valtes med av byråkrater i Helse Sør-Øst. Befolkningen trenger sykehus med ansvar for pasienter og personell – ikke helseforetak uten juridisk ansvar for noen og bare med interesse for økonomisk «gevinst».

Beregninger gjennomført av HF Innlandet selv viser at det er rimeligere å rehabilitere og vedlikeholde våre eksisterende sykehus i Oppland og Hedmark enn å bygge nytt sykehus. Derfor stem i din kommune for våre gode eksisterende sykehus i Oppland og Hedmark – og for å legge ned HF Innlandet!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags