Valget i Gjøvik: – Klager vil ikke bruke penger på omvalg

– Jeg kan egentlig se bedre plassering til pengene som må være brukt til et eventuelt omvalg.