Valget 2019 og «Leve hele livet»

Av
DEL

Meninger Valgkampen går mot slutten, og det har vært en god dekning av partienes kampsaker. Men det er ett tema som i det hele tatt ikke har vært snakket og skrevet om. Det er reformen «Leve hele livet» som er nedfelt i Meld. St. 15 ( 2017 – 2018 ), og som har fått betegnelsen «En kvalitetsreform for eldre».

Kommunene fikk i 2018/2019 i oppgave å følge opp reformen. Eldrerådet i Nordre Land har fulgt opp ( vedtak i april i år ) dette ved å be kommunen om å nedsette en arbeidsgruppe som skal utarbeide et tiltaksprogram for de seks innsatsområdene.

Ett av innsatsområdene har fått benevnelsen «Et aldersvennlig Norge». Det er et tema som blant annet reiser mange spørsmål om dagens måte å informere den eldre del av befolkningen i Norge på. Vi vet at svært mange i dag er ikke digitale mennesker. Dette er dokumentert i NIBR-rapport av april 2016 som sier at rundt regnet 900.000 av oss ikke kan bruke det digitale verktøyet på en slik måte at de kan søke og bruke offentlig informasjon og annen informasjon på nettet.

Ut fra tallmaterialet i NIBR-rapporten er det cirka 900 ikke digitale mennesker i Nordre Land.

Konsekvensen av dette er og blir en vedvarende aldersdiskriminering som ikke er «Et aldersvennlig Norge».

I Nordre Land var vi så heldige at vi i mange, mange år hadde en informasjonskilde som het Kulturkalenderen. Den var svært godt likt i alle aldersgrupper og ga informasjon om kulturelle hendelser måned for måned. Allerede i 2015/2016 signaliserte kommunen at kalenderen skulle avvikles av hensyn til kostnader og digitalisering. Eldrerådet medvirket til at kalenderen «levde» til og med januar i år. Da var det slutt som følge av flertallsvedtaket (Senterpartiet og Høyre) til kommunebudsjettet for 2019.

Om noen dager velger vi et nytt kommunestyre. Da skal du vite at vi i Nordre Land Arbeiderparti har programfestet å gjeninnføre Kulturkalenderen. Da er vi med på å gjøre Nordre Land til «En aldersvennlig kommune».

Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags