Valgdramaet til Vestre Toten: Nå telles stemmene på nytt

Venstre ba om ny telling - og fikk det.