Valgdramaet i Vestre Toten: Nå er stemmene talt opp – for tredje gang

Ny valgtelling i Vestre Toten ga ingen endringer.