Rødt Østre Toten takker for tilliten. Vi er veldig fornøyd med valgresultatet på 2 prosent på bakgrunn av at vi starta partilaget i mai 2015.

Vi har starta valgkampen mot kommunevalget om fire år og vil forsikre velgerne og sympatisørene våre om at vi fortsetter å jobbe med de samme sakene vi gikk til valg på: «Frys bygging av omsorgssenter på Lena. Oppretthold Kapp bo og omsorgssenter. Oppgradering av Lenaparken som et samlingssted for barn og unge. Vern av kommunale arbeidsplasser. Behold den gamle arbeidsmiljøloven. Ingen kommunesammenslåing.»

Rødt Østre Toten ønsker en god dialog med innbyggerne i kommunen og håper at de vil komme med innspill slik at vi kan jobbe sammen om de sakene som er viktige for enkeltmennesket og for kommunen som helhet. Valgløftene våre er ikke tomme ord som er glemt når valget er over. Vi vil drive oppsøkende virksomhet rundt omkring på bygda, snakke med folk, holde «kaffemøter» og ha en best mulig kommunikasjon med bygdefolket.

Og vi kommer sterkere tilbake. Dette er bare begynnelsen.