Gå til sidens hovedinnhold

Eidsiva mot stupet med Iddberg i baksetet?

Artikkelen er over 6 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Eidsiva er 100 prosent offentlig eid av kommunene og fylkeskommunene i Innlandet. Selskapet er en viktig del av fellesskapets formue. Det siste året er det avdekket at Eidsiva har en negativ økonomisk utvikling og står foran en krevende omstilling. Tiden for store overskudd er over. Flere oppkjøp har påført selskapet store tap og det er mindre penger til nye prosjekter.

Gjøvik kommune er den femte største eieren i Eidsiva. Utbytte fra Eidsiva og rentene på pengene kommunen har lånt til konsernet er viktige for å sikre gode tjenester til innbyggerne. Politikerne har ansvar for å styre Eidsiva som eiere gjennom retningslinjer, policy og vedtak. Manglende eierstyring har gitt selskapets ledelse altfor stort spillerom.

Som medlem av bedriftsforsamlingen har ordføreren tatt på seg et særskilt ansvar om å utøve eierstyring. Bedriftsforsamlingen skal føre tilsyn med styrets og daglig leders forvaltning av selskapet, og medlemmene i bedriftsforsamlingen kan kreve opplysninger om selskapets drift «i den grad de finner det nødvendig». Det er klart at bedriftsforsamlingen og Iddberg ikke mente det var nødvendig å stille spørsmål.

Det er derfor grunn til å stille spørsmål om Gjøviks ordfører har ivaretatt Gjøviks interesser og om representantene for eierne i Eidsiva har ført tilstrekkelig kontroll med selskapets administrasjon og styre. Det er svært mye som tyder på at det ikke er tilfelle.

Innlandet har en lang historie om rolleblandinger og samrøre. Arbeiderpartiet har gjennom generasjoner utviklet et omfattende nettverk med gode kontakter. At forholdene i Eidsiva ikke har blitt tatt opp av eierne tidligere, er kanskje ikke overraskende, men like fullt kritikkverdig. Gjøvik kommune må ta eierstyring på alvor. AP mener det er greit at de samme politikerne skal ivareta kommunenes interesser og ivareta selskapenes interesser. Vi ser for ofte at man da gjerne ivaretar Arbeiderpartiets interesser.

Høyre vil sikre at politiske særinteresser ikke legges til grunn for styring i selskaper der kommunen har eierandeler. Når det utnevnes representanter i styrende organer skal kompetanse være viktigere enn politisk nettverk og partibok. Utviklingen i Eidsiva har fått pågå altfor lenge. Dette skyldes i beste fall manglende kompetanse og dårlig dømmekraft fra dem som skulle kontrollere og sikre våre felles interesser. Tiden er inne for opprydding. Da er det nødvendig med en armlengdes avstand. Dette mangler Arbeiderpartiet og dagens ordfører etter at han selv i åtte år har vært medlem av bedriftsforsamlingen. Derfor trengs det et skifte i Gjøvik.

Kommentarer til denne saken