Gå til sidens hovedinnhold

Eidsiva og pressen

Artikkelen er over 6 år gammel

Gudbrandsdølen/ Dagningen (GD) har i sin lederartikkel 2. september 2015, følgende overskrift: «Eidsiva Energis kursendring.» I lederartikkelen finner vi bl.a. følgende uttalelser: – Her har eierne i lang tid latt en tidligere konsernsjef (Ola M. Rinnan – OMR) entre den ene scenen etter den andre, uten å komme med advarsler. Bare murring har de tidvis latt høre fra seg. – Det sier seg selv at Eidsiva ikke kan fortsette som tidligere. Ressursbruken må tilpasses selskapets kjernevirksomhet. – Veien videre må inkludere en tilstedeværelse i det offentlige rom. Et offentlig eid selskap bør praktisere mer offentlighet. Dette er en god analyse, og et klokt råd om å praktisere åpenhet overfor offentligheten og media. Jeg håper eiernes representanter i Eidsiva tar til seg dette budskapet.

Dessverre ser det ut til at eierne allerede snubler i starten her. Viktige deler av møtet i Eierutvalget 31. august ble lukket for presse og media. GD kommenterer/kritiserer denne hendelsen i sin lederartikkel på følgende måte: «Henvisning til forretningsmessige hensyn kan bli brukt for lett. Eidsiva må bruke enhver anledning til å begrunne sine strategiske valg.» Men det skjer fortsatt også andre alvorlige mediemessige overtramp og maktovergrep fra Eidsivas side. Hamar Arbeiderblad (HA) har 3. september 2015 en artikkel på nær 2 sider med overskrift: «Eidsiva – pensjonene, EKSREDAKTØREN SOM BLE KOMMUNIKASJONSSJEF BESØKTE LOKALAVIS – REDAKTØR FOR Å SNAKKE OM VANSKELIG SAK. – Redaktøren la bort stor avsløring.»

Saken handler om de lukrative enkepensjonene til ekskona og kona til Eidsivasjef Ola M. Rinnan (OMR). Like etter at HA i en artikkel 30. juli 2015 hadde avdekket denne pensjonssaken, la Ringsaker Blad (RB) ut den samme saken på nett. Da hadde avisen allerede sittet på disse avsløringene i flere uker, men avisen la dem først ut på nett da HA kom med sine avsløringer 30. juli 2015. RB hadde mottatt kopi av avtalen om pensjoner mange uker før HA. Hva har skjedd? Hvorfor ville ikke RB offentliggjøre noe om dette?

I artikkelen i HA av 3. september 2015 finner vi svaret. Der står det som følger, jeg siterer: «Da redaktøren i Ringsaker Blad leste HA 30. juli 2015, angret han på at han hadde lagte bort saken. Det skjedde etter at hans tidligere sjef (Nils Kristian Myhre) – den nye kommunikasjonssjefen i Eidsiva var innom.» Videre leser vi i HA-artikkelen at RB-redaktør Freng bekrefter overfor HA at Nils Kristian Myhre kom innom RBs kontor i Moelv for å snakke om pensjonssaken i juli – fire måneder etter at Myhre sluttet som sjef i Østlendingenkonsernet der RB inngår. HA går videre med beskrivelse av saken: «Redaktør Gaute Freng (RB) avviser kontant at han ble utsatt for noe som helst press av sin tidligere sjef. Det var ikke annerledes enn at man snakker sammen om ulike saker.» HA følger opp med dette spørsmålet til redaktør Freng i RB: «Hvorfor trykket dere saken minutter etter at HA var ute med saken?» Frengs svar her er noe svakt og svevende, bl.a. går det på ferieavvikling. HA konfronterer kommunikasjonssjefen i Eidsiva–Nils Kristian Myhre, om denne saken og møtet med RB, og om svaret her skriver HA følgende: «Ekssjef avviser press–kommunikasjonssjef Nils Kristian Myhre (44) i Eidsiva Energi avviser at han presset eks-kollega Freng.» HAs journalist har tydeligvis, som mange av oss lesere, vanskelig for å feste tillit til Myhres utsagn her. HA kontakter i denne saken Gunnar Bodahl Johansen, en av landets fremste eksperter på etikk innen media. Om dette skriver HA følgende: «Johansen mener besøket til Eidsivas kommunikasjonssjef i Ringsaker Blad er et helt klassisk tilfelle.» Om Nils Kristian Myhres påstått manglende interesse for å påvirke redaktør Freng og Ringsaker Blad, sier Johansen: «Dersom dette skulle være riktig, noe jeg tviler sterkt på, så fortjener han ikke lønna si!»

Et visst tankekors kan vi reise i denne saken. GD mener at et offentlig selskap som Eidsiva må tåle å stå i pressens/medias og offentligheten lys. Dette er vi alle selvsagt helt enig i. Nevnes kan også her at direktør Svegården i Eidsiva er styreleder i GD. Men da må pressen også tåle å stå imot press fra en kommunikasjonssjef i Eidsiva som vil hindre at pressen går ut med artikler som er kritiske til hans arbeidsgiver. Ringsaker Blad har etter min vurdering ikke klart å stå imot et slikt press her. En slik kommunikasjonsstrategi hører ikke hjemme i et åpent samfunn. Dette er vel også et moment som tilsier at gransking bør gjennomføres i Eidsiva.

Kommentarer til denne saken