Dæ æ mye som skulle ha vøri søngi – sa kjerringa da a bladde i salmeboka

Biristrand skole, en grunnpilar i bygda.

Biristrand skole, en grunnpilar i bygda.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerUndertegnede har faktisk hatt litt av denne avmaktsfølelsen når jeg hører radio, ser TV, leser flere aviser osv. Alt som er vondt og galt i hele verden får vi med oss. Etter å ha lest Vårt Land, Dagen, Klassekampen og Dagbladet kommer turen til Oppland Arbeiderblad, og problemene blir ikke mindre etter å ha lest litt om den lange Eidsiva-problematikken, den fatale Storsykehussaken, og så til Furulund på Biri der de fremdeles må bruke et gammelt kott å legge pasienter på. Skammelig og dumt.

Undertegnede er fra Biristrand og havner selvfølgelig som vanlig der. Vi har det stort sett bra på Biristrand, men vi har også våre problemer som gjør oss utrygge, og som vi mener politikerne bør se og gjøre noe med. Her sitter vi, tre alminnelige damer og kappes om å beskrive alt det flotte Biristrand har hatt og til dels har, men òg alt vi mangler og som blir gjort feil og oversett fra kommunen vår. Vi har selvfølgelig kommende kommunevalg i tankene og forstår at nå må vi ha et politisk skifte hvis vi skal få den distriktspolitikken vi ønsker oss. Ser at Erna og Jonas har startet sin valgkamp, og at Erna vil kjempe for hver eneste ordfører, og Jonas, selvsikker som vanlig, går god for alt det Arbeiderpartiet står for. At politikken til disse to likner hverandre er det nok bare de to som ikke ser,

Så tilbake til Biristrand i første omgang. Biristrand er en ytterkant i Gjøvik kommune og har dermed en vanskelig posisjon. Vi har Åsroa – ca 4 km lang – en folkerik tverrdal med nydelig Mjøsutsikt men som trenger oppgradering av veier, og da med asfalt som Robert Laulier alt har pekt på. Langs hovedveien har vi flott bussforbindelse, nemlig buss hver time Gjøvik – Lillehammer – Lillehammer – Gjøvik. Dessverre er det altfor liten trafikk med disse bussene, i denne tiden vi snakker om miljøvennlighet ved å minske bruken av bensin. Hadde vi fått ei bru over elva ovenfor Øvstedal og litt veibygging, hadde vi plutselig sammenhengende vei Åsroa – Øverbygdsveien. Her kunne det gått et par minibusser som ville være til stor hjelp for den offentlige trafikken. Det er lov å drømme.

Vi har flott utsikt langs Mjøsa, men ønsker selvfølgelig opprydding der det bare gror igjen. Langs hovedveien, rett overfor Strandheim, ligger det mange tomtemuligheter som ville få «den utsikta» – og her uten å bruke noe dyrket mark. Her er det bare for kommunen å ta et tak. Gardbrukeren som eier tomtene er villig til å selge.

Så til skole og barnehage som grunnpilaren i et godt lokalsamfunn. Vi har en god skole som har gitt gode resultater helt siden fastskolen startet i 1893. Så kom den vonde tiden da Gjøvik kommune ikke hadde råd til å opprettholde «småskoler» som Redalen og Biristrand. Etter mye for oss «uverdig kamp» ser det nå ut til at vi får beholde skolene våre ei stund til, men det er nok bare på makthavernes nåde. Takk til de små partiene i kommunen som kan litt om distriktspolitikk og som tør gi uttrykk for det. Så til kampen om barnehage. Tenk at jeg bruker ordet kamp her! Det gjør nesten vondt. Forresten – hvordan går det med «luftslottbarnehagen» i Gjøvik sentrum? Håper at barna i Gjøvikbyen får glede og nytte av den. Her på Biristrand ønsker vi oss ikke en luftslottbarnehage, men en fornuftig, pedagogisk god og varm barnehage der barna våre får den trygge og sosiale start på livet som de har rett til, og som vi har plikt til å gi dem. I skrivende stund har vi ca. 50 barn under skolepliktig alder. 13 av dem starter i første klasse nå.

Vi har fått 4 km gang- og sykkelsti. Det er bra, men det mangler lys langs stien. Videre må alle dagens syklister bruke den kjørekulturen de sikkert har lært – nemlig ikke kjøre både 2 og 3 i bredden på hovedveien.

Vi har et aktivt lokalsamfunn med stor dugnadsånd. Se bare på samfunnshuset Strandheim som nå i august feirer sitt 100 års jubileum. Lions–Biri og Gjøvik–har i Strandenga gjort en formidabel jobb. Nå har de hatt leirskole i seks uker for barn mellom 12 og 15 år. Harald Tusvik–og mange med ham har stått på, så tusen takk til dem.

Jordbruket har jo før i tiden vært den største leveveien her, og ser også ut til å gå bra i dag. Undertegnede kan lite eller ingenting om jordbrukspolitikk, men jeg håper inderlig at ikke noe av Listhaugpolitikken får innpass. Det vil i tilfelle ødelegge en god distriktspolitikk. Her har vært dyrket mye jordbær gjennom tida. Biribær er viden kjent. Nå går vi bare og venter på at seterbæra til Tranberg skal modnes. Den er god den!

Humøret hos oss tre damer er litt dalende når vi formulerer de utfordringene vi har framover:

1: Klarer vi å beholde skolen og butikken vår

2: Klarer vi å overbevise politikerne om at vi må ha barnehage nå. Får vi ikke barnehage straks kan vi se langt etter mer utbygging her. Det er ikke ok å ha pent landskap og flott utsikt.

3: Klarer vi å få kommunen til å bygge ut offentlig vann og kloakk helt til Lillehammer grense

Vi ser at skal vi nå våre ambisiøse mål må vi ha skifte på den politiske arena. Vår nåværende ordfører Iddberg klipte snora da vi åpnet vår nærbutikk. Det var koselig–men langt fra nok. Vi ønsker en ordfører som har tanker og hjerte for hele Gjøvik kommune–fra sentrum og til alle utkanter–ikke bare for Biristrand om det sikkert høres slik ut i dette innlegget.

Vi mener nå at Senterpartiet med Torvild Sveen som ordfører bør overta styringa i Gjøvik kommune for en periode. Torild er ikke bare en lugom biring–humoristisk, morsom og ærlig. Han har skaffet seg god kunnskap om kommunen vår og forstår de problemer vi på landsbygda har. Videre er han opptatt av de store og viktige sakene, ikke minst helsepolitikken. Senterpartiet er ett av de partiene som tydelig har sagt de ikke vil ha storsykehus, men satse på de sykehusene og sykehjemmene vi har. Kanskje fornuften, empatien og hjertelaget snart kan overta for pengesløsingen i foretakene. Med dette ønsker vi alle et godt valg.

Artikkeltags