Vegtrafikksentralen fikk melding i går klokka 15.53 om at et vogntog hadde kjørt av vegen på Valdresflye rett før vandrerhjemmet.

Vogntoget var lastet med 32 tonn med kalk som må suges ut av spesialbiler før berging kan gjennomføres.

– På grunn av at vegen var nattestengt avventa vi berging. Vi må også vente på spesialbilene som er beregnet å være der klokka 14.00, sier vakten ved vegtrafikksentralen.

På Twitter opplyste Veghtrafikksentralen først at vegen ville bli helt stengt i perioder etter klokka 14, men klokka 10 kom det melding om at ett felt vil bli holdt åpent og at det blir manuell dirigering.

– Bergingen kan ta ganske lang tid siden vogntoget må tømmes først. Hvor lang tid det tar er vanskelig å si.

Det er Falck som utfører bergingen.