31. desember 1988 var det slutt. Da gikk siste reis med passasjertog i rutetrafikk på Valdresbanen. Toget tapte konkurransen mot privatbilens framvekst. På samme måte som et av Gjøvikbanens andre sidespor, Skreiabanen, som ble formelt lagt ned noen måneder tidligere dette året. Der ble skinnegangen raskt fjernet, og Østre Toten kjøpte stasjonsområdene og bygningene. I dag er den gamle jernbanetraseen en populær turmulighet, hvor kommunen har plassert ut flere titalls sittebenker, og har fått på plass en app der man underveis kan lære om banens historie.

Også i Valdres har traseen Fagernes-Bjørgo funnet et formål som gang- og sykkelvei, tilrettelagt med asfalt og lys. Nå er spørsmålet hva som skal skje med den øvrige traseen, fram til den delen som er reservert for mulig framtidig tømmertransport koblet til Gjøvikbanen.

Fortsatt eier Bane NOR grunnen og installasjonene langs gamle Valdresbanen, men Stortinget har vedtatt at dette eierskapet ønsker staten å kvitte seg med. Den eneste aktuelle kjøperen er da kommunene. Og kommunene er interessert, på den betingelse at staten rydder opp etter seg. Altså at skinnegangen med kreosotholdige sviller fjernes.

Det har satt sinnene i kok hos Valdresbanens støttespillere og venneforening, som mener det er fullt mulig å nyttegjøre seg traseen uten at skinnegangen fjernes. På den måten kan nye generasjoner fortsatt oppleve Valdresbanen mellom Dokka og Hov ved å sykle dresin, som flere tusener har gjort siden venneforeningen etablerte tilbudet. Det er også en teoretisk mulighet for at skinnegangen igjen kan benyttes av tog.

Mens kommunene på sin side forståelig nok ikke ønsker det massive ansvaret som vil følge med eierskap til en slik aktiv infrastruktur, som inkluderer både tunneler og spor som beskrives å nærmest henge i løse lufta.

Siste ord er garantert ikke sagt i saken om Valdresbanens framtid. Men kommunene stiller seg nå samlet bak ønsket om å se på mulighetene for å bruke den gamle traseen til nye formål. Det er et skritt i møte med Stortingets vedtak. Så må forhandlingene vise hva som er realiserbart.