Valdresbanen og andre nedlagte jernbanespor

Av
DEL

MeningerNå før valget var det høytid for å skrive side opp og ned i avisene. Noe av det mest idiotiske, var ønsket om at Valdresbanen skal komme til nytte igjen. Når jernbanespor er lagt ned, er det fordi frakt på gummihjul har tatt over, noe som er umulig å reversere. Banestrekninger som er lagt ned, skulle vært ryddet og sanert umiddelbart etter at trafikken på skinnene ble stoppet! I vårt distrikt gjelder dette i hvert fall Valdresbanen, Skreiabanen fra Reinsvoll mot Bøverbru, og et fabrikkspor ved Bunnpris på Raufoss.

Miljøpartier og styrende organer er offisielt uhyre opptatt av miljøvern, kildesortering og gjenvinning. Men de mener ikke noe med det. De følger ikke den praksis de selv har blitt enige om, verken i det offentlige rom eller privat.

Hva med de gamle jernbanestrekningene? Hvilken enorm forsøpling er ikke dette? Gjerder med vaiere/tråder av metall, farlig både for dyr og mennesker. Kreosotimpregnerte stolper, gjerder som velter og vokser ned i gress? Stålkinner så tunge at en familie kan sortere metall fra husholdningen et langt liv, og aldri komme i nærheten av bare en skinnelengde? Vi snakker om manganstål, høyverdig stål som enkelt kan smeltes om og gjenvinnes, eller brukes direkte som elementer i bærende konstruksjoner. Vi snakker også om tusenvis av jernbanesviller, spesialavfall som ingen andre får lov til å henlegge i naturen. Til og med sand og grus fra bærelaget under skinnene, kan gjenvinnes og brukes.

Når driften av et anlegg eller fabrikk er avviklet, må en rydde opp straks. Krav til miljøvern skal være likt med det som pålegges oss som private borgere. Se til og rydd opp alle spor etter nedlagte jernbanestrekninger! At dette ikke er gjort før, er rett og slett skam!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags