– Vi er ekstra observante når vi kjører Kvamskleiva

Artikkelen er over 5 år gammel

Se video!

DEL

– Vi er ekstra observante når vi kjører Kvamskleiva. Her har det kommet store steiner og blokker. Vår og høst, og når det regner er det skummelt å kjøre E16 i Kvamskleiva ...

Dette sier ordfører i Vang, Vidar Eltun, som møtte den nasjonale rassikringsgruppa mandag kveld. Kvamskleiva på E16 i Vang har lenge stått på lista over rasutsatte strekninger i Oppland, uten at det er skjedd noe utenom fjelltrensking og litt større overbygg.

Nå fikk Eltun vist fram rasproblematikken for denne politisk sammensatte gruppa som jobber for å få økte midler til rassikring i hele landet.

Håper på forsering

– Statens vegvesen har sagt at reguleringsplanen skal være ferdig i høst, så da er det midlene det står på. I Nasjonal Transportplan ligger pengene først inne i 2018. Men vi håper at økte bevilgninger kan føre til at arbeidet blir satt i gang tidligere, sier Eltun.

Mye å ta fatt i

Sikringen skal skje ved at E16 blir lagt i ny tunnel forbi de bratteste berga, og at deler av vegen rundt kleiva blir utbedret. Strekningen er på 1,4 kilometer og er regnet til 370 millioner kroner.

Regiondirektør i Statens vegvesen, Arild Evensen, sier til OA at det fortsatt gjenstår en del sikringstiltak i Vestoppland. Falkentunnelen på Fylkesveg 33 er snart i drift, derfor brukte ikke gruppa tid på den. Men det gjenstår en del sikringsarbeid på denne delen av Fylkesveg 33, hovedsakelig på Akershus-siden.

Den farlige Bergsund-strekningen på E16 sør for Bagn blir også erstattet av en ny tunnel i høst. Bagnskleiva sto opprinnelig på reiseruta til rassikringsgruppa, men siden denne tunnelen også er vedtatt utbygd, ble den droppet denne gangen.

Sprenger snøfonner

Derimot var gruppa på befaring på Fylkesveg 53 Tyin-Årdal. Der er det satt opp et tårn som utløser en dynamittladning over snøfonnene som vinterstid truer vegen. Nå blir det vurdert å bygge sju-åtte flere slike tårn i området. Noen steder er det aktuelt å flytte litt på vegen.

Rundreisen var iscenesatt for å gi gruppa et bilde av utfordringene i Oppland. Gruppa har i dag som mål å jobbe fram to milliarder ekstra årlig til rassikringstiltak i hele Norge. Aps Reidun Gravdal er et av åtte medlemmer.

Artikkeltags