I tråd med brøytepolitikken for denne fjellovergangen, ble riksvei 51 stengt for vinteren i går. Etter 15. desember vil denne veien bare være åpen dersom det er gunstige vær og føreforhold.

De siste ukene har det vært mye uvær i fjellet. Derfor har Valdresflya vært mye stengt. Da uværet fortsatte etter at datoen 15. desember var passert, valgte Statens vegvesen å vinterstenge fjellovergangen.

Den vil nå tidligst bli åpent igjen ved påske.