Oppland får 155 friske millioner til å utbedre veier

glad formidler: Fylkespolitiker Jørand Ødegård Lunde (H) håper at 155 friske millioner fra statsbudsjettet kan gi fortgang i utbedringen av fylkesvegene i Oppland.Arkivbilde

glad formidler: Fylkespolitiker Jørand Ødegård Lunde (H) håper at 155 friske millioner fra statsbudsjettet kan gi fortgang i utbedringen av fylkesvegene i Oppland.Arkivbilde Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Statsbudsjettet legger opp til at Oppland får 155 friske millioner til å utbedre fylkesvegene i 2015.

– Da fylkeskommunene overtok en rekke riksveger i 2010, ble det gitt såkalte rentekompensasjonsmidler. Men de rødgrønne ville fjerne denne ordningen. Etter forslag fra Høyre og Fremskrittspartiet ble ordningen likevel videreført i 2014, noe Stortinget sluttet seg til.

Lekkasjen fra samferdselsministeren innebærer at det for 2015 legges opp til at ordningen videreføres, med ny investeringsramme for fylkene. På 2015-budsjettet økes denne totalrammen fra to til tre milliarder kroner.

155 milloner

– For Oppland betyr dette at investeringsrammen blir økt med 155,4 millioner. Dette er vel å merke friske penger som kan brukes på å utbedre fylkesvegnettet vårt, sier Jørand Ødegård Lunde (H) og Olaf Diserud (Frp).

I OA tidligere i uka erkjente Diserud at fylkeskommunen er kommet i en skikkelig skvis på grunn av overtakelsen av tidligere riksveger.

Ifølge Ødegård Lunde har denne situasjonen ført til at fylket har måttet utsette flere viktige vegprosjekt. Nå håper hun og Diserud at de nye, friske millionene kan føre til at flere prosjekt kan realiseres.

Fv 33 høgt oppe

En av de viktigste oppgavene blir å få gjennomført de nødvendige utbedringene av Fylkesveg 33.

– Dette er en viktig og godt trafikkert vei som går gjennom store deler av Vestoppland. For meg er det viktig at vi får opp standarden hele vegen, fra Minnesund i Akershus til Bjørgo i Valdres.

De to sier at det også må gjøres noe med Fv 51, som går fra Gol i Hallingdal til Leira, og videre fra Fargernes til Randen i Gudbrandsdal. Vegen fikk nytt dekke fra Beitostølen til Randen i fjor. Men deler av Tisleidalen må det gjøres noe med.

– I tillegg har vi mange andre veger i Vestoppland som vi absolutt skulle hatt gjort noe med. Så vi håper at de nye millionene kan hjelpe på framdriften, sier Ødegård Lunde.

Tror på fast ordning

Ødegård Lunde både håper og tror at denne ordningen blir videreført, slik at også Opplands fykesveger gradvis kan bli bedre de kommende årene.

– Vi er selvsagt kjempeglade for denne meldingen fra Ketil Solvik Olsen, sier hun, og håper dermed at fylkestinget slipper å utsette enda flere prosjekt, slik det har ligget an til.

Artikkeltags