Nye Valdresbanen 20 år

Styremedlemmene i Nye Valdresbanen og AS Valdresbanen markerte nylig 20-årsjubileet med kaffe og marsipankake.
Fra venstre: Bjørge Huth, Trond Lindahl, Eivind Walbye, Nicolai Christie, Per Carlsen, Ivar Aars, Håkon Valderstøen, Margit Rognerud, Stian Carlsen, Stein Hirsch, Olaf Reisegg, Kåre Langedal og Bjørn Karsrud.

Styremedlemmene i Nye Valdresbanen og AS Valdresbanen markerte nylig 20-årsjubileet med kaffe og marsipankake. Fra venstre: Bjørge Huth, Trond Lindahl, Eivind Walbye, Nicolai Christie, Per Carlsen, Ivar Aars, Håkon Valderstøen, Margit Rognerud, Stian Carlsen, Stein Hirsch, Olaf Reisegg, Kåre Langedal og Bjørn Karsrud.

Artikkelen er over 10 år gammel

20. april var det 20 år siden interesseforeinngen Nye Valdresbanen ble stiftet.

DEL

Styrene i Nye Valdresbanen og AS Valdresbanen markerte jubileet på sitt siste styremøte nylig med servering av marsipankake og kaffe.

Nye Valdresbanen ble stiftet på Fagerborg Gjestehus på Leira i Valdres. Et interimsstyre med Bjørn Stendebakken som initiativtaker og leder ble satt ned alt 28. desember 1988, tre dager før den ordinære persontrafikken på Valdresbanen ble innstilt. På stiftelsesmøtet var stemningen høy og optimismen stor. Tidligere fylkesmann Knut Korsæth var ordstyrer og Valdresbanefilmen til Ingolf Iversen ble vist. Ivar Aars ble valgt til leder. Med seg i styret hadde han Bjørn Stendebakken, Jahn Børe Jahnsen, Ivar Brænd, Ove Fuglehaug, Gunvor Rognså og Brynjulf Bakken.

Nye Valdresbanen hadde som formål å ta vare på mest muleg av banen og bidra til å få i gang igjen togtrafikken. Nye Valdresbanen arrangerte i juli i stiftelsesåret flere togturer på banen med til saman 1100 passasjerar. Togturene ble arrangert i samarbeid med Norsk Jernbaneklubb.

Nye Valdresbanen er hovedaksjonær i driftsselskapet AS Valdresbanen som ble stiftet to år seinere. NVB og ASVB har siden starten i 1989 transportert cirka 15.000 passasjerar med turist- og veterantog, og rundt 4.000 turister har syklet dresin på ulike strekninger mellom Dokka og Leira. Nye Valdresbanen er i dag støtteforening for AS Valdresbanen og har rundt 520 medlemmer.

- Målet nå er å få rustet opp igjen banen, slik at vi kan kjøre tømmer og turister helt til Dokka. Samtidig tilbyr vi dresinkjøring med tandemdresiner på den øvre delen av banen mellom Dokka og Bjørgo, sier styreleder Nicolai Christie.

Artikkeltags