Nå skal den seile på Strandefjorden.

Etter at båten var tatt ut av drift i 1940 har den vært mange steder. Den lå lenge i opplag på Tyin, før den ble solgt til noen som seilte den på Randsfjorden. Siden ble den solgt til Oslo. Herfra gikk ferden videre til Trondheim, hvor den i et par år også fungerte som hybel for to studenter. Da båten ble avertert for salg, fattet Gunnar Modén på Fagernes interesse for båten. Han startet eget prosjekt, og fikk med seg investoren Norbert Kühn. Norbert Kühn har tidligere hatt planer om å skaffe en dampbåt til Strandefjorden. Da denne sjansen bød seg, slo han til.

– Denne båten er så lav at den kan seile under Ulnesbrua, og helt opp til Røn, sier Gunnar Modén som legger til at båten kommer til Valdres om 14 dager.