Gå til sidens hovedinnhold

Kutt vil rasere psykiatritilbudet

Artikkelen er over 10 år gammel

Sjukehuset Innlandet har funnet flere penger i budsjettet, men fremdeles vil kuttene bli dramatiske for psykiatriavdelingen i Valdres.

Ifølge forslaget som nå er presentert for de ansatte i Aurdal, skal Sjukehuset Innlandet nå «bare» kutte fire millioner kroner mot seks millioner i det forrige forslaget. Mens det forrige kuttforslaget en deling mellom avdelingene i Gjøvik og Valdres, vil det nye kuttforslaget bare ramme avdelingen i Valdres.

Fire millioner kroner virker dramatisk for det tverrfaglige tilbudet som er bygd opp siden 1982 på suksessavdelingen i Aurdal.

Rystet

Stortingsrepresentant Stine Renate Håheim (Ap) er rystet over forslaget.

Dette er et forslag som viser at vi må se på foretaksmodellen igjen. Vi som politikere kan ikke gå inn og overstyre styret i Sykehuset Innlandet. Men tverrpolitisk er det gitt klare signaler fra alle stortingspartier omn at psykiatrien skal styrkes. Det vi nå ser er at våre signaler ikke blir oppfattet. Vi på Opplandsbenken har bedt om et møte med administrasjonen slik at de kan presentere for oss hva som skjer. Det møtet må bli raskt, for så vidt jeg har hørt skal budsjettet vedtas 25. oktober. Vi skal gjøre vårt for at det ikke blir kutt i psykiatrien, sier Stine Renate Håheim.

Hvorfor nå?

På Rådhuset i Fagernes sitter prosjektleder Bjørg Veisten og jobber med regional helseplan for valdreskommunene. Psykisk helsearbeid og psykisk helsevern er et delprosjekt i dette arbeidet.

Det undrer meg at Sykehuset Innlandet kommer med dette kuttforslaget nå. Vi har avtalt et møte med dem 8. november. Temaet der skal være hvordan vi kan styrke psykiatritilbudet i Valdres. På det møtet skal alle valdreskommunene, Fekjær psykiatriske sykehus, brukerrepresentanter og distriktspsykiatrisk senter være representert. Derfor undrer det meg at Sykehuset Innlandet i forkant av dette møtet foreslår å kutte i tilbudet til DPS i Valdres. De burde i alle tilfelle vente til vi hadde en felles plan for hvordan psykiatrien skal håndteres i Valdres. Dette kuttforslaget er veldig uheldig, sier Veisten.

Skal stå på

Ordfører i Nord Aurdal, Helge Halvorsen er bekymret for utviklingen, og støtter helhjertet opp om det tilbudet som er bygget opp gjennom flere år. Han mener psykiatriarbeid og rusarbeid må styrkes og ikke svekkes.

Jeg ble lovet at jeg skulle bli orientert om utviklingen av saken gjennom Sykehuset Innlandet. Jeg har i stedet fått vite om de nye kuttplanene av ansatte i Valdres. Dessverre kan ikke vi som lokalpolitikere instruere styret i Sykehuset Innlandet, men vi kan henstille. Jeg lover at jeg skal henstille sterkt om at Valdres psykiatriske ikke blir rørt. Jeg vet at jeg har hele kommunestyret bak meg i den henstillingen. Jeg vet også at alle de ansatte i Valdres står bak den samme henstillingen. Vi støtter dem fullt ut. Et kutt på fire millioner kroner i et tverrfaglig tilbud er dramatisk. Noen av grunnsteinene i tilbudet blir fjernet med et slikt kutt, sier Halvorsen.

Han viser til at samhandlingsreformen, som nettopp er presentert av regjeringen, sier at helse i større grad skal behandles nær der folk bor.

Kuttforslaget legger opp til det motsatte. Vi tenker mest på brukerne. De som trenger et godt tilbud. Et dårlig tilbud går både ut over dem, og de foresatte. Samtidig er vi veldig opptatt av å ta vare på de kompetansearbeidsplassene vi har her i distriktet. Vi har ikke råd til å miste disse arbeidsplassene, sier Helge Halvorsen.