Kan gå mot Viken framfor Innlandet

Av

Ordfører i Vestre Slidre, Eivind Brenna synes det er en besnærende tanke at Valdres går ut av Innlandet og slutter seg til storfylket Viken. Jevnaker tenker i samme baner.

Artikkeltags