Etter at samferdselsministeren lar 120 millioner kroner ekstra i statens pott, vil bompasseringen i Bagnskleiva bli på over 50 kroner.

Dette går fram av forslaget til vedtak som fylkestinget skal behandle i sitt neste møte.

Tidligere anslag lød på at en vanlig privatbil måtte betale inntil 80 kroner for å kjøre Bagnskleiva når den nye tunnelen skal stå klar i 2018.

Men etter at samferdselsministeren kom til Valdres for å fortelle at staten vil øke sin del av finansieringen med 120 millioner, er passeringsprisen nå stipulert til 52–57 kroner for biler under 3,5 tonn. Biler over 3,5 tonn må regne med tre ganger så høy passeringspris.

Det hører med i dette bildet at det blir satt et passeringstak på 40 per måned. Har du elektronisk bombrikke i bilen, får du ti prosent rabatt.

I forslaget til vedtak blir det understreket at dersom det skulle lykkes å finansiere prosjektet på en billigere måte enn dagens analyse tilsier, skal dette justeres inn i passeringsprisen ved oppstart i 2018.