«Valdres Gatebil» og «Drive for life» får penger til forebyggende arbeid

Innlandet fylkeskommune (FTU) har fordelt 430.000 kroner til forebyggende trafikksikkerhetsarbeid blant unge og eldre.

DEL

Blant dem som får støtte i Innlandet er flere lokale tiltak.

Vel 20 prosent av drepte og skadde i trafikken i Innlandet er ungdom i alderen 16 til 21 år.

– Mange ungdomsmiljøer i Innlandet er bygget rundt bilen og bilkjøring. Det er viktig å skape lokale møteplasser for samhandling mellom ungdom, positive voksne og myndigheter for å stimulere til gode holdninger blant ungdom i trafikken, opplyser Sjur Strand, leder av trafikksikkerhetsutvalget i Innlandet fylkeskommune.

I Søndre Land kommune får tiltaket «Drive for Life» 50.000 kroner 50.000 kroner som bygger på sosial oppfølging av ungdom i utenforskap med interesse for motor.

I Valdres får Valdres Gatebil også 50.000 kroner til drift av mekkeverksted for ungdom.

Blant tiltak for eldre får Nord-Aurdal kommune 30.000 kroner til gjennomføring av kursene Bilfører 65+ og TREFF.

Artikkeltags