Valdres FK – ved styreleder Silje Kristine Bakkene – sendte onsdag ettermiddag ut denne pressemeldingen:

«Valdres FK har 4. desember 2019 sendt permitteringsvarsel til A-lagstrener Ole Anders Ulven. Ulven er permittert til 1. februar 2020 inntil videre. Permitteringen er gjort på bakgrunn av klubbens økonomiske situasjon og problemer med å utbetale lønn. Ulven er holdt informert om den økonomiske situasjonen siden mai 2019 og senest den 2. desember 2019.

I Valdres FK, som i alle andre organisasjoner, er styret klubbens øverste ledende og styrende organ, og det er styrets ansvar å ta grep for å sørge for klubbens videre eksistens. Klubben har store økonomiske vansker og det har blitt jobbet med økonomiske løsninger i hele høst og dette arbeidet vil fortsette gjennom vinteren. Gitt tidligere overforbruk, for lite inntekter og antydninger om mindre sponsormidler kommende sesong, må styret gjøre de nødvendige grep for å sikre en sportslig satsing videre.

Klubben lider under lite kontinuitet hva gjelder administrasjon/daglig ledelse og trenger å styrke administrasjonen for å kunne ta vare på alle 3 lagene på en bedre måte enn det som er gjort tidligere. Skal klubben utvikle seg på sikt er dette nødvendige ressurser som må inn. Dette kan sikkert utad se ut som at vi ikke har fokus på sport, men slik er det ikke.

Administrasjon og sport henger sammen. For at vi i det hele tatt skal kunne tilby sport, må det administrative og det økonomiske være på plass. Det er det ikke pr. i dag. Dersom man begynner en sportslig satsing uten administrasjon og økonomi på plass, vil det sportslige falle sammen nesten umiddelbart. Derfor har styret fokus på å gjøre tiltak som kan sikre og styrke økonomi. Dersom man ikke har en solid grunnmur (les: administrasjon) vil det være svært dårlig bruk av penger å bruke store summer på å hente spillere som vi ikke klarer å ta vare på. Men med dagens likviditet er det på nåværende tidspunkt umulig for oss å lønne spillere og drive utvikling.

Det ble tidligere i høst bestemt av A-herrer og juniorlaget skal ha felles treningstid i januar, og derfor er det sikret treningstilbud til spillerne som har vært tilknyttet A-laget. Disse treningene vil bli gjennomført som planlagt med de trenerressurser som er tilgjengelig. Damelaget vil også gjennomføre sine treninger som planlagt.

Til orientering: Oppsigelsen til daglig leder Ole Kristian Skogum har ingenting med permittering å gjøre. Han har en avtale som går ut ved nyttår med 1 måneds oppsigelsestid som han av egen vilje benyttet seg av.

Dette er en vanskelig situasjon for alle involverte parter, men styret gjør hva de mener er nødvendig for å sikre videre drift på nåværende tidspunkt. Det vil bli et medlemsmøte over nyttår.»