Hvem som skal få vaksinere seg mot viruset som har herjet med verden i snart et år, er i Norge en diskusjon om hvem som trenger det mest og hva som er mest effektivt. I Israels okkuperte områder er derimot hvor vidt du er palestinsk eller israelsk, avgjørende. De begynte med vaksineringen 23. desember og har siden da fått den største vaksinasjonsdekningen i forhold til befolkning, men bare for personer definert som israelske borgere. Mens israelske bosettere på vestbredden får vaksiner, blir palestinerne under israelsk militær okkupasjon ekskludert. Israels diskriminerende behandling av palestinerne er verken nytt eller overraskende, men vi kan ikke tåle det.

Folkeretten er tydelig på at det er okkupasjonsmaktens ansvar å sørge for offentlig helse og hygiene for innbyggerne, derunder selvsagt også tiltak mot pandemier. Så har det blitt vist til Oslo-avtalen som sa at vaksineprogram skal gjennomføres av selvstyremyndighetene, men den avtalen sa også at Israel skulle trekke seg ut av de okkuperte områdene. Det har de ikke gjort, men har heller videreført den ulovlige okkupasjonen. Den palestinske økonomien er nede som et resultat av villet politikk og det må anerkjennes.

Konflikten mellom Israel og Palestina er en av verdens lengstvarende konflikter og det kan føles håpløst å tro at det kan bli bedre. Men da tåler vi uretten alt for vel. Avtalen mellom Israel og flere arabiske land inngått av Trump i fjor, er også et eksempel på hvorfor man må fortsette å rope palestinernes sak, for i de forhandlingene ble palestinerne fullstendig overkjørt. Mens det før var et tydelig krav om en løsning på konflikten mellom Israel og Palestina, fra de arabiske landene, er mange nå villige til å droppe det. Men et folk blir ikke borte bare fordi man overser dem. Palestinerne fortjener vaksiner, frihet og å bli sett.