– Det er flere ting som er oppe i lufta, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Hun venter nå på faglige råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) om fase 2 av vaksineringen mot covid-19 i Norge.

Fase 1 er vaksineringen av befolkningen over 45 år og voksne over 18 år med underliggende sykdom. I neste fase, som ennå ikke har begynt, er det de under 45 år som skal få vaksine.

Det har utløst en rekke nye spørsmål om hvem som skal prioriteres først.

– Det er ikke så lenge til vi skal komme med beslutninger rundt dette, sier statsministeren.

Alderspyramide

Ifølge avdelingsdirektør Line Vold i FHI blir det gjort vurderinger langs tre akser.

Den første aksen er alder. Et hovedspørsmål er da hvilken rekkefølge folk skal vaksineres i når man kommer under 45 år. Ett alternativ er å fortsette som i dag, det vil si begynne med de eldste og så gå trinnvis nedover i alder. Et annet alternativ er å «snu pyramiden», det vil si begynne fra 18 år eller 16 år og så vaksinere oppover i alder.

– Vi ser på litt ulike modeller for hvordan vi kan optimalisere effekten av vaksinene, sier Vold.

Hun trekker fram Danmark som eksempel. Der har de begynt å vaksinere i begge ender samtidig. Fredag kunne VG melde at FHIs egne analyser tyder på at nettopp en slik blanding lønner seg.

Fordelen med å prioritere de eldste er at disse har størst risiko for alvorlig sykdomsforløp og død.

Men unge har mer sosial kontakt.

– De har liten risiko for alvorlig sykdomsforløp. Men vi må se på om vaksinering av denne gruppen kan være hensiktsmessig med tanke på det totale smittetrykket, forklarer Vold.

Geografisk skjevfordeling

Et annet spørsmål FHI har oppe til vurdering, er den geografiske fordelingen av vaksinene i fase 2.

– Per nå er det sånn at noen kommuner får 20 prosent mer vaksine enn de ville fått ved en fordeling bare etter populasjon og aldersgrupper, sier Vold.

– Så ser vi nå på om vi kan vinne noe på å målrette enda mer.

Oslo har gjentatte ganger bedt om å bli prioritert enda høyere i vaksineringen, ettersom hovedstaden i lang tid har hatt høyere smittetrykk.

Men det kan også være aktuelt å prioritere andre kommuner, ifølge Vold.

– Her må vi se på hvilken effekt målrettingen så langt har hatt.

Yrkesgrupper

Den tredje aksen i FHIs vurderinger er yrkesgrupper. I fase 1 er helsepersonell blitt prioritert, men i fase 2 vil FHI også vurdere om andre som jobber i samfunnskritiske funksjoner, skal rykke fram i vaksinekøen.

I tillegg kan barnehageansatte og lærere blir prioritert. Verdens helseorganisasjon (WHO) har allerede anbefalt å prioritere lærere for å kunne holde skolene åpne.

– Det er flere yrkesgrupper som med god grunn mener de bør prioriteres i vaksineløpet videre, fastslår Vold.

Lærerkrangel

Spørsmålet om vaksinering av lærere er allerede blitt sterkt politisert, og i Stortinget har Arbeiderpartiet to uker på rad brukt spørretimen til å presse regjeringen i saken.

Men Ap har ikke selv noen fasit på nøyaktig hvor høyt lærere skal prioriteres.

– Det er ikke vi som kan svare på hvilke grupper som da skal flyttes ned. Det må FHI ha oversikt over, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Kritikken gjør Solberg mektig irritert. Hun påpeker at FHI nå jobber for fullt med nøyaktig de vurderingene Ap etterlyser.

– Ap er høye og mørke på dette uten at de egentlig har et svar, sier statsministeren.