Onsdag ble en ny strategi for vaksinasjonsprogrammet lagt fram, der kommuner og områder med vedvarende høyt smittetrykk skal få flere vaksinedoser. To kommuner i Vestoppland er blant dem som kommer dårligst ut når koronavaksinene omfordeles., Nord-Aurdal og Nordre Land.

Straffet

Mens kommuneoverlege Per Einar Jahr sier til OA at han tar den nye fordelingen til etterretning, og mener det kan være riktig å foreta en slik endring, reagerer Nordre Lands ordfører, Ola Tore Dokken (Sp) ikke like positivt. Han mener at Nordre Land blir straffet for å ha klart å ha lite smitte. Andre ordførere i Norge har reagert på samme måte. Ordfører Anne Rygh Pedersen (Ap) i Tønsberg nektet for å gi fra seg noen. Hun pekte på at hun sto i et utbrudd, at situasjonen snur seg raskt.

Ordføreren i Nordre Land påpeker at smitte kan få større konsekvenser i mindre kommuner.

– Forskjellen på et utbrudd i en bydel i Oslo og i en liten kommune som Nordre Land, er at her skal det veldig lite til før et utbrudd slår ut samfunnskritiske funksjoner, sier Dokken.

Gode begrunnelser

Vi har forståelse for Dokkens syn. Dokken skal ivareta sin kommunes interesser. Det gjør han også. Det er alvorlig om samfunnssystemene i Nordre Land skulle bryte sammen fordi mange ble koronasyke. Men samtidig synes vi at det er gode begrunnelser for endringen i vaksine-fordelingen. Siden november har epidemien fått en tydeligere todeling: Det sentrale Østlandet med vedvarende høyt smittetrykk, og resten av landet med lavt smittetrykk. Flere kommuner på det sentrale Østlandet har høyt tiltaksnivå, og har levd under svært strenge tiltak i flere måneder – med de belastninger det har utgjort. Like strenge tiltak har bare unntaksvis vi i Vestoppland hatt. Derfor er det å håpe at kommuner som har hatt det lettere, har kunnet sørge for opplæring, beredskapsplaner og andre tiltak som kan redusere implikasjonene ved et større utbrudd.

Store ringvirkninger

For samtidig er det slik at dersom det først skjer et stort utbrudd, for eksempel i Groruddalen i Oslo, er ringvirkningene potensielt store og uoversiktlige for langt større områder enn den ene bydelen. Folk bor tettere, de er langt flere innbyggere, de reiser tettere. Dermed er smittespredningsfaren større. Vi vet også at mye av smitten i Vestoppland dessuten har utspring i Oslo og Viken. Slik er det nødvendigvis fortsatt.

Dermed kan det også – som Jahr er inne på – gagne oss alle om vi nå klarer, en gang for alle, å få bukt med covid-19-utfordringene i hovedstad-regionen. Vi synes derfor ikke denne endringen i vaksine-politikken handler om straff, urettferdighet eller by-land problematikk. Vi synes heller ikke det er galt om vi som er færre, som har hatt det lettere, gir avkall på noen av våre doser.

Sterke fellesskap

Vi er alle opptatt av fellesskap, solidaritet og evne til å samhandle og se pandemien i perspektiv. Jeg mener det også gjelder her, at vi alle gjør tiltak som veier opp for vaksine-endringer og at vi gjør det som myndighetene våre mener er mest effektivt for oss alle, som folk. For lykkes vi i stort, lykkes vi også lokalt. Det er mange i risikogrupper både i Nordre Land og andre kommuner, som ikke har fått vaksine. Det kan bli august før alle i kommunen får tilbud om første vaksinedose, har vi latt oss fortelle. Det er lang tid med fortsatt nagende uro. Det er det lett å forstå.

Men dersom vi alle er flinke til å holde ut, til å passe på hverandre på å glede oss over at det tross alt nå er lys i tunnelen, og at det også settes inn et nytt krafttak for å stanse episenteret for smitten i og rundt hovedstaden, tror vi at vi står pandemien av på en god måte også i Vestoppland.

Barnebarna

Vi tror at denne tiden vi har levd i siden mars i fjor, kommer til å gå inn som en del av vår kollektive historie, en historie som igjen, men fortsatt sant nok, vil handle om fellesskap, om å hjelpe hverandre, om kloke lederskap og en solid laginnsats fra fem millioner innbyggere. Det er en historie jeg gjerne deler med mine barnebarn. Omtrent som den historien mine besteforeldre fortalte fra en annen mørk epoke vi kom oss gjennom på en god måte, tross alt.