Stormen har lagt seg og vi begynner å se konturene av skadeomfanget. Det er nesten helt uvirkelig. I skrivende stund er det innbyggere som fortsatt ikke har fått strømmen tilbake, med alle de konsekvenser det fører med seg for en moderne husholdning, eller gårdsdrift, kommunikasjon og bilpark. På et tidspunkt fredag var helt opp i 10.000 i de mest utsatte områdene rammet av strømbrudd. Aggregater er en kortsiktig kriseløsning. Men krise skapte uværet så definitivt.

Ola Gram Dæhlen i Skogselskapet i Oppland snakker om katastrofe. Dronebilder viser store skogsområder der trær ligger flatt, blåst over ende som i et vanvittig dominospill.

Dæhlen anslår at milliardbeløp er gått tapt bare i skognæringen. Om man får hentet ut og solgt alt tømmeret som er falt, vil det aldri kunne oppnå de salgspriser og volum en fullvoksen skog skulle gitt. Bare i Sør-Aurdal anslås det at rundt 200.000 kubikkmeter er blåst over ende i høststormen. Det er det dobbelte av et vanlig års avvirking i skogkommunen.

De økonomiske konsekvensene er åpenbart betydelige. Dertil er oppryddingsarbeidet og tidsaspektet ved dette, et puslespill av stor betydning for framtidige effekter, som barkbilleangrep.

Til alt hell, og takket være ubetalelig innsats fra mange i førsterekka ut mot innbyggere og installasjoner, er det ikke noe som tilsier at liv gikk tapt som følge av uværet. Men i evalueringen er det noe å ta med seg videre. Blant annet at også i Vestoppland må vi høyne beredskapen mot helt uvanlig vær til disse trakter å være. Et åpenbart dilemma er at stadig mer nødvendig infrastruktur til hverdag og samfunnsdrift er helt avhengig av strøm. Da må vi kunne stole på at linjene «står han av» når naturen gjør som naturen må. For det er stor enighet om at klimaendringene vil føre med seg mer ekstremvær i framtida.

Dette vil måtte føre til økt fokus på beredskap både for den enkelte, for bedrifter og for serviceytere. Det ligger ikke fremst i bevisstheten i 2021 at en skal ha i hus det som trengs for å klare seg en håndfull dager uten strøm, vann, kommunikasjon eller åpne veier. Slik var fredagens høststorm kanskje en nyttig, men alvorlig vekker.