11 av 14 over landsgjennomsnittet – se Vestoppland-kommunenes tall for psykisk utviklingshemmede

TABELL: Se tabellen med tall for 14 kommuner i Vestoppland lenger nede på siden

TABELL: Se tabellen med tall for 14 kommuner i Vestoppland lenger nede på siden Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Lunner har hatt størst økning i andel psykisk utviklingshemmede per 1.000 innbyggere, viser tall fra VG.

DEL

I kjølvannet av VGs avsløringer om at personer har blitt registrert som psykisk utviklingshemmede uten sikker diagnose, har avisen publisert statistikk for samtlige av landets kommuner.

Her framstilles tall på hvor stor andel av befolkningen over 16 år som har vært registrert som psykisk utviklingshemmede i årene 2008–2017, en andel som har økt landet over fra drøyt 4,3 til snaut 4,6.

Enkelte kommuner har imidlertid hatt til dels betydelig større økning enn dette, og det spekuleres nå hvorvidt dette er reelle økninger, eller om noen kommuner urettmessig har økt tallene for å få økte overføringer fra staten.

Stor variasjon

Oppland Arbeiderblad har samlet tallene for 14 kommuner i Vestoppland, og de viser en stor variasjon i utviklingen over de ni årene det finnes tall for. Tabellen kan sees lenger ned på siden.

Hva gjelder andelen per 1.000 innbyggere over 16 år som er registrert med psykisk utviklingshemning, ligger nesten alle over landsgjennomsnittet, men i denne sammenhengen er det kanskje endringer over tid som er mest interessant. 

Halvparten av kommunene i Vestoppland har hatt en prosentvis større økning enn landsgjennomsnittet i andelen, to ligger omtrent på snittet, to har hatt null endring, og hos tre kommuner har andelen sunket.

I våre minste kommuner, med et lite antall registrerte, vil enkeltpersoner kunne ha uforholdsmessig stor innvirkning på statistikken, men det er altså den femte største kommunen som har hatt størst økning.

Markante forskjeller

Av alle de 14 kommunene har Lunner hatt den største prosentvise økningen, og andelen over 16 år registrert med psykisk utviklingshemning per 1.000 innbyggere har økt fra 4,2 til 6 på ni år.

Lunner kommune: – Alle brukerne har stadfestet diagnose psykisk utviklingshemming

Våre to minste kommuner, Vang og Etnedal, har imidlertid hatt en henholdsvis negativ og uendret utvikling, mens Gjøvik har hatt en relativt beskjeden økning fra 4 til 4,4 per 1.000 innbyggere.

Størst negativ prosentvis utvikling har Vestre Toten hatt, der andelen har sunket fra 6,1 til 5 per 1.000, men også her er altså andelen over landsgjennomsnittet.

Artikkeltags