Gå til sidens hovedinnhold

Utsettes vi for en fordummingsprosess?

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunal- og regionreformen ble lansert i 2015. Regionreformen ble vedtatt i 2017. Regionreformen ble lansert med mottoet at landet skulle få større og mer funksjonelle fylkeskommuner, som skulle styrke lokaldemokratiet. Enhetene skulle bli større og mer robuste – og med gode økonomiske tilskudd.

Økt nærdemokrati hviler på to forutsetninger. Det ene er ordninger med et klart mandat og muligheter til demokratisk å kunne påvirke beslutningene som fattes. Det andre er å ha gode rutiner og verktøy for å sikre en god informasjonsflyt som legger grunnlaget for engasjement hos den enkelte.

Disse visjonene kan neppe sies å ha blitt innfridd hva angår Innlandet fylke, som i areal er større en Danmark. Men det har vel heller aldri vært Høyres mål, som helst ser fylkeskommunene avviklet, jamfør sitt valgprogram.

Under nominasjonsprosessen til fylkestingsvalget 2019 på Gol, ble en kursdeltaker jeg deltok sammen med oppringt med forespørsel om å stille på valgliste. Vedkommende svarte kontant nei. Begrunnelse; vedkommende mente å ikke ha gode nok forutsetninger til å være med på å bestemme forhold i eksempelvis tidligere Østfold fylke. Ikke hadde han vært i Østfold på mange år, ikke hadde han aviser som oppdatert ham på lokale forhold, eller hadde kontaktpunkter å innhente informasjon fra. Han mente systemet innebærer stor risiko for økt byråkratisk makt.

Med slik bevissthet og holdninger mistet Viken fylke kanskje sin beste kandidat? Dette eksemplet har muligens relevans for mange av dagens fylkespolitikere i Innlandet fylke?

Innlandet har ingen felles avis. Abonnement er blitt kostbare for mange, og de som abonnerer har sjelden mer enn en avis. Mediene prioriterer generelt nære saker/enkeltsaker, og er blitt i mindre grad opptatt av å dekke mange av sakene som foregår i fylket.

Fylkeskommunens hjemmeside er mer eller mindre forbeholdt personer som jobber med data til daglig. Mange eldre behersker ikke bruk av dataverktøy, eller mangler slikt utstyr, og er dermed satt i et utenforskap.

Utsettes vi for en fordummingsprosess hva angår demokratiprosesser? Systemet virker i hvert fall ikke til å være rigget for mer og nært demokrati, med mulighet for deltakelse for alle.

En løsning ville vært om alle fylkets hovedaviser en gang i blant hadde felles sider om viktige saker av politisk karakter som angår fylkets innbyggere. Men dit er det sikkert langt?

Uavhengig av løsning bør det være i fylkespolitikernes interesser å sørge for å få på plass en langt bedre informasjonsflyt, og med inkluderende rutiner som bygger opp under intensjonene om mer nærdemokrati.

Jørund Hassel

Kommentarer til denne saken