Denne uka ble det klarere hva som er mulighetene for ny sykehusstruktur i Innlandet. Tirsdag ble det for første gang siden idéfaserapporten i 2017 lagt fram noen anslag på hva som ligger i det mye omtalte referansealternativet. Dette omdøpte nullpluss-alternativet innebærer å videreføre dagens sykehusstruktur, bortsett fra at Hamar og Elverum får nytt sykehus og nye muligheter til å organisere seg faglig og økonomisk bedre. Et alternativ som i 2017 ble vurdert minst bærekraftig av alle framlagte løsninger, og beskrevet som ikke «liv laga». Med Trygve Slagsvold Vedums valgkampløfter har Hamar likevel klart å holde liv i dette som en mulig løsning helt inn på oppløpssida.

Nå foreligger et estimat for hvor mye det vil koste å oppgradere de øvrige sykehusbygningene til akseptabel standard. Det blir dyrt. Bare for Gjøvik sykehus er det beregnet behov på over to milliarder kroner til ombygging, nybygging, vedlikehold og teknisk oppgradering. Også for Reinsvoll er tallet godt over én milliard. Til sammen er det beregnet at nullpluss-alternativet vil betinge 10,3 milliarder kroner i investeringer til de eksisterende sykehusene, i tillegg til nytt sykehus på Sanderud – som er estimert til drøyt fire milliarder.

Men også i Mjøssykehus-modellen skal tre sykehus videreføres i tillegg til bygging av det nye hovedsykehuset. Dette vil koste mer enn fem milliarder kroner, altså ut over prisen for selve Mjøssykehuset – som med prisøkningene nå antas å ha passert 10 milliarder i byggekostnader.

Felles for begge løsningene er at de overgår pengene som er forespeilet til rådighet. Helse Sør-Øst sier dertil at økonomien nå er slik at de må skyve på planlagte utbygginger. Det kan bety at Innlandets tur blir utsatt – igjen, om ikke regjeringen skulle løfte Oslo-utbyggingen ut som særskilt prosjekt for å skåne de øvrige sykehusregionenen.

Det som er helt sikkert er at Sykehuset Innlandet vil måtte gå med overskudd for å kunne betale et byggelån og ha råd til investeringene på sykehusene som skal bestå. Og SI mener det er seks ganger mer å spare på drifta med Mjøssykehus-modellen enn alternativet. Det blir et tungt argument å trumfe.