Folk må ikke bare møte økte strømregninger når vi elektrifiserer samfunnet. Ny nettleie må følges av teknologi som gir hjelp til mindre og smartere strømbruk.

Elvia er nå blant nettselskapene som har valgt å utsette den omdiskuterte nettleiemodellen. Nå har de mulighet til å komme på banen med å hjelpe oss forbrukere.

Vinterens høye strømregninger har for alvor gjort oss bevisste på at strømprisen varierer gjennom døgnet. Fastleddet i den nye omdiskuterte modellen bestemmes av det høyeste forbruket i en hel klokketime sist måned. Det kan bli dyrt for deg og meg.

Derfor foreslår vi tre grep nettselskapene kan ta for å hjelpe forbrukerne:

1. Ta i bruk smartteknologi som hjelper oss å ta gode forbrukervalg I dag møter forbrukerne strømselskapene og andre aktører som smarthus-selskaper i ulike apper. De gir forbrukerne informasjon om forbruket av strøm, men appene burde også varsle oss når vi nærmer oss en effekttopp. Teknologiene finnes og kan raskt tas i bruk.

Det meldes også at mange aktørene forhåpentligvis vil gjøre dette snart, men det er fortsatt nettselskapene som krever inn nettleien. Dermed burde også de være mer offensive på vegne av forbrukerne. Den norske selskapsstrukturen rundt strøm er komplisert, men slik det er lagt opp nå så tjener nettselskapene mer hvis andre aktører sin veiledning mislykkes. Forbrukernes mål om lavere strømregning burde samkjøres bedre med samfunnet mål om lavere forbruk.

2. Effektivisere bruken av strømnettet La oss ikke glemme hva den egentlige utfordringen er: Vi har behov for å øke kapasiteten i strømnettet hvis Norge skal elektrifiseres. Men en slik utbedring tar tid og krever store investeringer. Inntil de store grepene er på plass, må nettselskapene ta i bruk teknologi som sikrer at det strømnettet vi har utnyttes mer effektivt. Arbeidet er startet på de større overføringslinjene, men dette må også kunne installeres på de mindre linjene i strømnettet. Batteribanker burde tas i bruk for å utjevne de høyeste effekttoppene. Da unngår man å belaste forbrukernes strømregning unødvendig.

3. Nettselskapene må ta ledertrøya på Både forbrukerne og nettselskapene er egentlig i samme båt: Vi må rett og slett sløse mindre strøm. Dette vil redusere behovet for investeringer i strømnettet og nettleien trenger ikke øke unødvendig. Vi får mer igjen for hver krone investert, som er god samfunnsøkonomi. Samtidig er det bra for forbrukerne og helt nødvendig for å lykkes med en grønn omstilling. Da må nettselskapene ta en mer offensiv rolle enn i dag.